In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-IV staat een aantal fiscale voornemens. Eén daarvan is de afschaffing van de zogenaamde ‘jubelton’. Wat is dat en kan je daar op anticiperen?

De ‘jubelton’

De Successiewet (wetgeving met betrekking tot erf- en schenkbelasting) kent verschillende vrijstellingen voor de heffing van schenkbelasting. Zo kunnen ouders jaarlijks belastingvrij aan hun kinderen een bedrag schenken van maximaal € 6.604 (2021; € 5.677 in 2022). Deze vrijstelling kan eenmalig worden verhoogd naar maximaal € 26.881 mits het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is (de dag van de 40e verjaardag telt mee). Als het kind de schenking gebruikt voor de eigen woning wordt de vrijstelling eenmalig verhoogd naar € 105.302: de ‘jubelton’. Deze verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt overigens ook als de schenking wordt gedaan door een ander dan de ouder, zoals bijvoorbeeld de opa/oma of oom/tante. Hierbij gelden dezelfde eisen. Houd daarbij in het oog dat schenkingen van twee personen die elkaars partner zijn voor de toepassing van de schenkingsvrijstelling worden samengeteld.

Schenking voor een eigen woning

De begiftigde moet de schenking gebruiken voor een eigen woning om een beroep te kunnen doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een woning wordt geschonken die als hoofdverblijf dient of binnen afzienbare tijd gaat dienen. Een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling is ook mogelijk als de begiftigde een bedrag geschonken krijgt waarmee hij:

  • een eigen woning aankoopt;
  • een eigen woning verbouwt of verbetert;
  • een financierings- of restschuld van een eigen woning aflost;
  • een recht van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning afkoopt.

Bestedingstermijn

Als een bedrag geschonken wordt, hoeft deze schenking niet onmiddellijk te worden besteed aan de eigen woning. Die besteding moet uiterlijk in het tweede jaar na het jaar van schenking plaatsvinden. Als de schenking niet volledig wordt besteed aan de eigen woning, dan geldt voor dat deel de schenkingsvrijstelling niet. De begiftigde moet de Belastingdienst daarover informeren. Dat moet gebeuren vóór 31 mei van het derde kalenderjaar na het jaar van schenking. Voor zover de schenking besteed is aan de eigen woning, geldt uiteraard de vrijstelling. Schenk je nog dit jaar de ‘jubelton’ aan jouw (klein)kind dan moet deze schenking uiterlijk 31 december 2023 door de begiftigde zijn besteed aan een eigen woning.

Gefaseerde schenking

Overigens hoeft de schenking niet ineens te worden gedaan. De schenker kan de schenking spreiden over een periode van maximaal drie jaar. Bijvoorbeeld omdat de schenker op dit moment niet beschikt over voldoende liquiditeiten of de begiftigde bij aflossing aanloopt tegen boeterente. Bij een dergelijke gespreide schenking moet jaarlijks vóór 1 maart aangifte schenkbelasting worden gedaan. In deze aangiften moet de begiftigde telkens een beroep doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling. Bij een gespreide schenking kan in het tweede en derde jaar daarnaast gebruik worden gemaakt van de reguliere schenkingsvrijstelling van € 6.604 bij schenking door ouders aan kinderen en € 2.244 (2021; € 2.274 in 2022) bij schenking door anderen.

Onvoorwaardelijke schenking

De begiftigde kan alleen een beroep doen op de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning als sprake is van een onvoorwaardelijke schenking. Een herroepelijke schenking is dus niet mogelijk. Het is wel toegestaan dat de schenker de voorwaarde stelt dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet binnen een bepaalde periode is besteed aan de eigen woning.

Aangifte schenkbelasting

Wie gebruik wil maken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, moet aangifte doen. Bij die aangifte doet de begiftigde een beroep op deze schenkingsvrijstelling. De begiftigde moet de aangifte doen vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Albert de Jager
Mail mij
Alexander Houtman
Mail mij
1 maart 2022 – Ondernemerscollege Vermogensplanning

Welke stappen ga je zetten met je vermogen, nu en in de toekomst?

lees meer
Hoge Raad zorgt toch voor heffing over werkelijk rendement

Tot 2017 werd het voordeel uit sparen en beleggen vastgesteld aan de hand van een forfaitair rendement van […]

lees meer
De zesmaandenregeling in de overdrachtsbelasting

De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken en aandelen in onroerendezaakrechtspersonen (fictieve onroerende zaken) is belast met […]

lees meer
Doorlopende machtiging aanslagen en vooraf ingevulde aangifte

Indien je Hoek en Blok hebt gemachtigd om de aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in onze elektronische postbus te […]

lees meer
Ook overdrachtsbelasting bij verkrijging van een fictieve onroerende zaak

Niet alleen de verkrijger van een échte onroerende zaak kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, maar ook de verkrijger van […]

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

lees meer
Vraag voor 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heb je als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet je vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doe je dat niet, dan loop je het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

lees meer
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als je personeel inhuurt van een derde, kun je aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.

lees meer
Exit ontwikkelaar is geen overgang algemeenheid van goederen

Bij de overdracht van een algemeenheid van goederen, ook wel een artikel 37d-transactie genoemd, is geen btw verschuldigd […]

lees meer
Aanvulling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op 12 november 2020 publiceerde wij eerder al nieuws rondom de BIK (bekijk hier dit artikel). Hieronder een […]

lees meer
Baangerelateerde Investeringskorting

Tijdens Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet een nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: BIK) geïntroduceerd. Met de BIK wil het […]

lees meer
Belastingplannen 2021 spannender dan verwacht

Meestal is het laatste belastingplan voor de verkiezingen niet zo spectaculair. Dit is echter niet het geval met […]

lees meer
Prinsjesdag

Zojuist heeft ons webinar Prinsjesdag live plaatsgevonden. Heeft u deze gemist of wilt u deze nogmaals bekijken? Dan […]

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!