In onze vastgoednieuwsbrief van juni 2022 informeerden wij je al over het voorstel van de nieuwe heffingssystematiek in box 3 en de gevolgen daarvan voor je vastgoedbeleggingen. Eind 2022 is dit voorstel door ons parlement aangenomen en met dit stelsel zullen we het, naar het op dit moment naar uitziet, tot 2026 moeten doen.

In het nieuwe stelsel wordt je vermogen jaarlijks op de peildatum (1 januari) onderverdeeld in drie categorieën met bijbehorende, forfaitaire (positieve of negatieve) rendementen:

  • banktegoeden (2023: voorlopig 0,36%)
  • overige bezittingen, zoals vastgoed (2023: 6,17%)
  • schulden (2023: voorlopig 2,57%)

Het belangrijkste gevolg van het nieuwe stelsel voor de vastgoedbelegger is dus dat bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen (box 3) het vastgoed in aanmerking wordt genomen voor een rendement van 6,17%, terwijl de bijbehorende financiering slechts tegen 2,57% in aftrek kan worden gebracht.

Voorbeeld

Marnix wilde eind 2022 zijn slag slaan op de vastgoedmarkt en wist na stevig onderhandelen voor € 1.100.000 een courant kantoorpand op de kop te tikken. Bij familie en zijn huisbank heeft hij daarvoor een financiering aangetrokken van in totaal € 600.000. Uitgaande van bovengenoemde percentages zou op 1 januari 2023 het forfaitaire rendement op zijn bezittingen € 67.870 bedragen, waarop hij dan het forfaitaire rendement op zijn schulden (zonder drempel) ad € 15.420 in mindering zou mogen brengen. Per saldo zou het forfaitaire rendement van Marnix € 52.450 bedragen, waarover hij in 2023 (zonder vrijstelling) € 16.784 aan inkomstenbelasting verschuldigd zou zijn.

Adviesgesprek

Marnix en zijn adviseur houden elkaar scherp en gelet op de bedragen nam Marnix zijn voornemen tot de aankoop en de wijze van financieren van het kantoorpand dan ook mee in het periodieke overleg met zijn adviseur. Die wees hem op de mogelijkheid om de aankoop en financiering van het kantoorpand via een zogenaamde Stichting Administratiekantoor (STAK) te laten plaatsvinden. Marnix treedt op als bestuurder van de STAK en deze geeft voor de waarde van haar bezittingen minus schulden (€ 500.000) certificaten uit aan Marnix. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2023 geeft Marnix vervolgens de netto waarde van zijn certificaten aan als ‘overige bezittingen’ in box 3. Het forfaitaire rendement van Marnix bedraagt dan € 30.850, waarover hij in 2023 (zonder vrijstelling) € 9.872 aan inkomstenbelasting verschuldigd is. In ieder geval voor het jaar 2023, maar mogelijk tot 2026 levert dit advies Marnix jaarlijks een voordeel op van bijna € 7.000.

Vermogensoverdracht

Als afdronk op hun samenzijn wees zijn adviseur Marnix nog op een tweetal andere voordelen van de STAK, welke al eens eerder tussen beiden ter sprake waren gekomen. Marnix wenste namelijk graag tijdens zijn leven al een gedeelte van zijn vermogen over te hevelen naar zijn kinderen. Ook daarin kan de STAK een mooie rol vervullen. In de statuten van de STAK kan Marnix namelijk al een opvolgend bestuur formeren die na zijn overlijden het beheer over het vastgoed voortzet. Daarnaast kan Marnix in de loop der jaren certificaten schenken aan zijn kinderen, waarbij de in beginsel verschuldigde schenk- en overdrachtsbelasting grotendeels met elkaar worden verrekend.  

Heb je vragen over de fiscale aspecten van je vastgoedportefeuille? Neem dan contact met ons op.

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Arno Biemans
Mail mij
Alexander Houtman
Mail mij
Albert de Jager
Mail mij
Regeling Willekeurige Afschrijving 2023

Het kabinet heeft na eerdere aankondigingen de willekeurige afschrijving geherintroduceerd. Op investeringen die zijn of worden gedaan in […]

lees meer
Gebruikelijk loon 2023

Per 1 januari 2023 zijn de regels rondom het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) gewijzigd. De […]

lees meer
Wat is de kostprijs bij sloop en nieuwbouw van bedrijfsvastgoed?

In de praktijk bestaat al enige tijd discussie over het antwoord op de vraag of voorafgaand aan het […]

lees meer
Privévermogen: box 2 versus box 3

Op Prinsjesdag 2022 is overbruggende wetgeving voor toepassing van box 3 voor de jaren 2023 tot en met […]

lees meer
Special – Miljoenennota 2023

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2022 de Miljoenennota 2023 en dus ook het Belastingplan 2023. Deze special bevat […]

lees meer
Optie voor btw-belaste levering? Dekking gewenst!

De levering van een onroerende zaak, die al minstens twee jaar in gebruik is, is in beginsel vrijgesteld […]

lees meer
1 jaar OSS oftewel One Stop Shop

Zonder gebruik van de Europese ‘One-Stop-Shop’ regeling (“OSS”) zijn buitenlandse btw-registraties met bijkomende buitenlandse btw aangifteverplichtingen noodzakelijk.

lees meer
Vastgoed en de toekomst van box 3

Per 2025 is vervolgens de invoering van ‘een nieuw, solide stelsel met belastingheffing op basis van werkelijk rendement’ beoogd. Wat betekent dit voor de vastgoedeigenaar?

lees meer
Box 3

Wil je weten waar je aan toe bent dan kun je altijd contact opnemen met je adviseur bij Hoek en Blok. Hij of zij kan je helpen met een berekening van je persoonlijke box 3 positie.

lees meer
Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

Vanaf 1 april 2022 is de coronamaatregel voor bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden geëindigd. Vanaf deze datum moet je als ondernemer weer voldoen aan alle nieuwe belastingbetalingsverplichtingen.

lees meer
Wanneer is er na sloop nog sprake van bebouwde grond?

Met enige regelmaat ontstaat er tussen een belanghebbende en de belastingdienst discussie over het antwoord op de vraag of er na sloop nog sprake is van bebouwde grond dan wel een bouwterrein is ontstaan.

lees meer
Hoge Raad zorgt toch voor heffing over werkelijk rendement

Heb jij in het verleden geen (massaal) bezwaar aangetekend tegen de box 3-heffing in jouw aanslag(en) inkomstenbelasting en ben jij door dit arrest van gedachten veranderd? Geef dit dan door aan jouw contactpersoon bij Hoek en Blok.

lees meer
Maak zolang het nog kan gebruik van de ‘jubelton’

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-IV staat een aantal fiscale voornemens. Eén daarvan is de afschaffing van de zogenaamde ‘jubelton’. Wat is dat en kan je daar op anticiperen?

lees meer
De zesmaandenregeling in de overdrachtsbelasting

Vanwege de tariefsdifferentiatie in de overdrachtsbelasting is de toepassing van de zesmaandenregeling ook gewijzigd. Hoe gaat deze regeling in z’n werk?

lees meer
Doorlopende machtiging aanslagen en vooraf ingevulde aangifte

De registratie van de doorlopende machtiging hebben we voor al onze klanten al bij de belastingdienst aangevraagd. Binnenkort ontvang je hierover van de belastingdienst een registratiebrief.

lees meer
Ook overdrachtsbelasting bij verkrijging van een fictieve onroerende zaak

Wil je meer weten over de fiscale aspecten van de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon? Neem dan contact op met onze vastgoedspecialist Albert de Jager.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

lees meer
Vraag voor 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heb je als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet je vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doe je dat niet, dan loop je het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

lees meer
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als je personeel inhuurt van een derde, kun je aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.

lees meer
Exit ontwikkelaar is geen overgang algemeenheid van goederen

De vastgoedspecialisten van Hoek en Blok vertellen graag meer over de diverse mogelijkheden.

lees meer
Aanvulling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op 12 november 2020 publiceerde wij eerder al nieuws rondom de BIK. Hieronder een aanvulling.

lees meer
Baangerelateerde Investeringskorting

Wil je meer informatie over deze Baangerelateerde investeringskorting dan kun je contact opnemen met één van onze adviseurs.

lees meer
Belastingplannen 2021 spannender dan verwacht

Meestal is het laatste belastingplan voor de verkiezingen niet zo spectaculair. Dit is echter niet het geval met het belastingplan 2021.

lees meer
Prinsjesdag

Zojuist heeft ons webinar Prinsjesdag live plaatsgevonden. Heeft u deze gemist of wilt u deze nogmaals bekijken? Dan kunt u hier het webinar terugkijken.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!