mijnportal.securelogin.nu
Naar mijnportal.securelogin.nu
IT audit en advies voor het MKB No nonsense, IT is al ingewikkeld genoeg
Meer over Hoek & Blok.IT
Houd tijd over om te ondernemen, regel je personeelszaken via H@RY.
Meer over H@RY

Nieuws

Zwaarwerkregeling in de bouw
Bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra komen mogelijk in aanmerking voor de zwaarwerkregeling. Met deze regeling kunnen zij maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken! Hoe deze regeling verder werkt, lees je hier. lees meer
Thuiswerkplek: wat moet je als werkgever doen?
Zoals bekend heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Vanwege COVID-19 werken veel werknemers momenteel thuis, maar ook bij een thuiswerkplek heeft de werkgever verantwoordelijkheden. Lees hier meer over die verantwoordelijkheid en welke rol de werknemer hierin zelf speelt. lees meer
Aanvulling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Op 12 november 2020 publiceerde wij eerder al nieuws rondom de BIK (bekijk hier dit artikel). Hieronder een aanvulling. De moedermaatschappij van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting doet één gezamenlijke aangifte voor zichzelf en haar dochtervennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Het komt voor dat het personeel van een groep vennootschappen die een fiscale… lees meer
Aangepast Arbobesluit i.v.m. corona: tref de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen!
Het Arbobesluit schrijft regels voor waar zowel werkgevers als werknemers zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s te voorkomen. I.v.m. de coronapandemie zijn er vanaf 2 december 2020 tijdelijke aanvullende bepalingen opgenomen in het Arbobesluit. Wat zijn precies die aanvullende noodzakelijke maatregelen en voorzieningen? Wat als je deze niet navolgt of overtreedt? En wat heeft het… lees meer
Vervaltermijnen verlof en goed werkgeverschap
Nadert het verlofsaldo van je werknemers een vervaltermijn? Dan heb je de plicht als werkgever ze hier tijdig op te wijzen en te stimuleren om dit verlof voor de vervaldatum op te nemen. Het stimuleren van het opnemen van verlofdagen is belangrijk om een goede werk-privé balans te kunnen borgen en draagt bij aan goed… lees meer
Compensatie transitievergoeding beëindiging bedrijfsactiviteit
Als bedrijfsactiviteiten eindigen door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever, is het mogelijk compensatie transitievergoeding aan te vragen. Lees hier wat de regeling inhoud en wat je moet doen. lees meer
Kijk je beschikking WhK goed na!
Nog vóór het einde van het jaar 2020 ontvang je als werkgever een brief vanuit de belastingdienst met de premie Werkhervattingskas (WhK) voor 2021. Het is aan te raden deze WhK beschikking zorgvuldig te (laten) controleren, zodat je komend jaar niet te veel premie gaat betalen! Lees hier waar je op moet letten. lees meer
Baangerelateerde Investeringskorting
Tijdens Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet een nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: BIK) geïntroduceerd. Met de BIK wil het kabinet investeringen van bedrijven stimuleren. Daarnaast wil het kabinet deze investeringen naar voren halen tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. Het wetsvoorstel is overigens nog niet aangenomen. De BIK is gericht op… lees meer
Belastingplannen 2021 spannender dan verwacht
Meestal is het laatste belastingplan voor de verkiezingen niet zo spectaculair. Dit is echter niet het geval met het belastingplan 2021. Vpb-verlaging deels teruggeschroefd Het is jammer dat het kabinet terugkomt op de eerder aangekondigde verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25 naar 21,7 procent per 1 januari 2021. Het lage Vpb-tarief gaat wel, zoals… lees meer
Corona Safety Indicator – Met een veilig gevoel op kantoor
Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is goed te ventileren, om verspreiding van het coronovirus tegen te gaan. Maar hoe weet je of de luchtkwaliteit op kantoor wel goed veilig genoeg is? Ontdek hier meer over de Corona Safety Indicator. lees meer