Direct naar salarisadministratie

Direct naar salarisadministratie
IT audit en advies voor het MKB No nonsense, IT is al ingewikkeld genoeg
Meer over Hoek & Blok.IT
Houd tijd over om te ondernemen, regel je personeelszaken via H@RY.
Meer over H@RY

Nieuws

Regeling Willekeurige Afschrijving 2023
Het kabinet heeft na eerdere aankondigingen de willekeurige afschrijving geherintroduceerd. Op investeringen die zijn of worden gedaan in 2023 is onder voorwaarden willekeurige afschrijving tot 50% toegestaan. Op de resterende boekwaarde zijn de gebruikelijke regels rondom afschrijving van toepassing. De regeling Willekeurige Afschrijving 2023 geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting. Uitsluiting bedrijfsmiddelen… lees meer
SLIM-regeling: subsidie voor de ontwikkeling in het mkb
Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2023 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! In maart is er weer de mogelijkheid jouw SLIM- aanvraag in te dienen. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In het mkb (SLIM) kun je tot €25.000 aan subsidie ontvangen. De subsidie bestaat uit… lees meer
UBO-register: opvragen UBO-gegevens niet meer mogelijk
Vrijdag 20 januari heeft minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief laten weten hoe het kabinet van plan is om te gaan met de uitspraak die het Hof van Justitie EU in november vorig jaar deed over het UBO-register. Het kabinet ziet vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om… lees meer
Visie op de overnamemarkt 2023
Het afgelopen jaar stond in het teken van onzekerheid op meerdere vlakken, zo ook op economisch vlak. In de overnamemarkt betekende dit een afkoeling van de markt ten opzichte van het jaar 2021. Desondanks bleef het aantal aan- en verkopen van bedrijven op een hoog niveau. Hoe zal de overnamemarkt er dit jaar uit gaan… lees meer
Gebruikelijk loon 2023
Per 1 januari 2023 zijn de regels rondom het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) gewijzigd. De veel toegepaste doelmatigheidsmarge van 75% is vervallen. Daarnaast is het minimum bedrag van € 48.000 verhoogd naar € 51.000. De gebruikelijkloonregeling is van toepassing als een natuurlijk persoon werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin hij direct of… lees meer
Ondernemerscollege Balanslezen 18 september en 25 september 2023
Hoe zat het ook al weer met mijn reserves? Hoe gaat het nu eigenlijk met mijn onderneming? (meer…) lees meer
Verplichte cybersecurity wetgeving voor mkb: NIS2
De coronapandemie heeft een versnelling in digitalisering veroorzaakt, dat geldt voor veel van onze mkb-klanten. Dit heeft uiteraard veel positieve gevolgen gehad, maar helaas ook negatieve gevolgen. Cybercriminelen hebben hun aanvallen namelijk ook verder ontwikkeld, zodat ze gedigitaliseerde organisaties makkelijker en harder kunnen raken. Omdat bedrijven gemiddeld genomen achter blijven in het treffen van effectieve… lees meer
Verhuur van woonruimte voor korte duur
Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak dan gebruik van de optie tot korte verhuur die artikel 7:271 BW biedt. De wet doorstroming huurmarkt, die deze optie tot korte verhuur mogelijk maakt, bestaat toch alweer een aantal jaren, maar geniet (blijkbaar) niet altijd evenveel… lees meer
Stijging minimumloon: wat zijn de consequenties?
Nu alles duurder is, is het een logische stap dat de overheid per 1 januari 2023 het minimumloon met ruim 10 procent verhoogt. Een forse stijging die voor veel mensen als geroepen komt. Maar voor werkgevers zitten er ook flinke kanttekeningen aan de stijging. De consequenties gaan namelijk veel verder dan de 10 procent verhoging.… lees meer
Tegemoetkoming energiekosten voor het mkb (TEK-regeling)
De afgelopen periode is de tegemoetkoming energiekosten (TEK-regeling) veelvuldig in het nieuws geweest. Dit heeft natuurlijk te maken met de heersende energiecrisis. Alle mkb met een energie-intensief bedrijfsmodel komen hiervoor in aanmerking. Het is haast onontkoombaar, het afgelopen jaar zijn de energiekosten hard gestegen. Weinig bedrijfsmodellen waren bestand tegen de stijging van de gas- en elektriciteitsprijs.… lees meer