Tijdens Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet een nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: BIK) geïntroduceerd. Met de BIK wil het kabinet investeringen van bedrijven stimuleren. Daarnaast wil het kabinet deze investeringen naar voren halen tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. Het wetsvoorstel is overigens nog niet aangenomen.

De BIK is gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, hierbij moet u denken aan machines, inventaris en bedrijfsauto’s. Dit kunnen dus bijvoorbeeld ook investeringen zijn in een goede thuiswerkplek voor uw werknemers.

De BIK geldt voor investeringen die zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020, die in 2021 of 2022 volledig worden betaald en binnen zes maanden na die betaling in gebruik worden genomen. De BIK is enkel van toepassing op nieuwe bedrijfsmiddelen en kan toepassing vinden naast de huidige investeringsregelingen, zoals de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de KIA, komen ook niet in aanmerking voor de BIK.

De BIK krijgt de vorm van een afdrachtvermindering op de loonheffingen. De vormgeving van een afdrachtsvermindering op de loonheffing heeft het voordeel dat de tegemoetkoming bij een gelijke investering ook voor alle bedrijven met werknemers gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Omdat de BIK is gekoppeld aan de loonheffingen kunnen bedrijven de korting alleen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren.

De korting bedraagt 3,9% over de investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar en 1,8% vanaf € 5 miljoen per kalenderjaar.

De minimale investering per bedrijfsmiddel bedraagt € 1.500. Per aanvraag geldt een minimumbedrag van € 20.000. Een aanvraag voor de BIK wordt gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een bedrijf kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag doen. Naar verwachting kunnen pas met ingang van september 2021 aanvragen ingediend worden.

Wil je meer informatie over deze Baangerelateerde investeringskorting dan kun je contact opnemen met één van onze adviseurs.

Vragen?

Neem contact op:

Jasper Sonneveld
0184- 49 68 00
Mail mij
Ook overdrachtsbelasting bij verkrijging van een fictieve onroerende zaak

Niet alleen de verkrijger van een échte onroerende zaak kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, maar ook de verkrijger van […]

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

lees meer
Vraag voor 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heb je als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet je vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doe je dat niet, dan loop je het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

lees meer
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als je personeel inhuurt van een derde, kun je aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.

lees meer
Exit ontwikkelaar is geen overgang algemeenheid van goederen

Bij de overdracht van een algemeenheid van goederen, ook wel een artikel 37d-transactie genoemd, is geen btw verschuldigd […]

lees meer
Aanvulling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op 12 november 2020 publiceerde wij eerder al nieuws rondom de BIK (bekijk hier dit artikel). Hieronder een […]

lees meer
Belastingplannen 2021 spannender dan verwacht

Meestal is het laatste belastingplan voor de verkiezingen niet zo spectaculair. Dit is echter niet het geval met […]

lees meer
Prinsjesdag

Zojuist heeft ons webinar Prinsjesdag live plaatsgevonden. Heeft u deze gemist of wilt u deze nogmaals bekijken? Dan […]

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!