Op 12 november 2020 publiceerde wij eerder al nieuws rondom de BIK (bekijk hier dit artikel). Hieronder een aanvulling.

De moedermaatschappij van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting doet één gezamenlijke aangifte voor zichzelf en haar dochtervennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Het komt voor dat het personeel van een groep vennootschappen die een fiscale eenheid vormen, niet is ondergebracht in de vennootschap die investeert in bedrijfsmiddelen. In dat geval wil de wetgever voorzien in een regeling waardoor de investering kan worden gedaan door een andere vennootschap dan de vennootschap die de BIK-afdrachtvermindering vraagt, zolang deze allebei deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid.

Eind 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de regeling van de BIK in combinatie met de fiscale eenheid toch ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissie. Mogelijk is deze combinatie strijdig met de vrijheid van vestiging uit het EU-recht, omdat buitenlandse vennootschappen niet in een fiscale eenheid kunnen worden opgenomen waardoor investeringen door of ten behoeve van deze vennootschappen ongunstiger worden behandeld dan investeringen in bedrijfsmiddelen door Nederlandse vennootschappen.

Met het oog daarop is het onderdeel fiscale eenheid vooralsnog uit de regeling van de BIK gehaald. Alleen een individuele vennootschap (ook binnen een fiscale eenheid) kan dus de regeling toepassen. Zodra de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend, treedt de regeling voor de fiscale eenheid met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in werking.

Verleent de Europese Commissie geen goedkeuring dan worden de percentages eveneens met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 verhoogd naar 5% van het totale investeringsbedrag tot € 5.000.000 per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige en 2,08% van het investeringsbedrag vanaf € 5.000.000 per kalenderjaar.

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Albert de Jager
0184 49 68 00
Mail mij
Ook overdrachtsbelasting bij verkrijging van een fictieve onroerende zaak

Niet alleen de verkrijger van een échte onroerende zaak kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, maar ook de verkrijger van […]

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

lees meer
Vraag voor 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heb je als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet je vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doe je dat niet, dan loop je het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

lees meer
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als je personeel inhuurt van een derde, kun je aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.

lees meer
Exit ontwikkelaar is geen overgang algemeenheid van goederen

Bij de overdracht van een algemeenheid van goederen, ook wel een artikel 37d-transactie genoemd, is geen btw verschuldigd […]

lees meer
Baangerelateerde Investeringskorting

Tijdens Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet een nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: BIK) geïntroduceerd. Met de BIK wil het […]

lees meer
Belastingplannen 2021 spannender dan verwacht

Meestal is het laatste belastingplan voor de verkiezingen niet zo spectaculair. Dit is echter niet het geval met […]

lees meer
Prinsjesdag

Zojuist heeft ons webinar Prinsjesdag live plaatsgevonden. Heeft u deze gemist of wilt u deze nogmaals bekijken? Dan […]

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!