Meestal is het laatste belastingplan voor de verkiezingen niet zo spectaculair. Dit is echter niet het geval met het belastingplan 2021.

Vpb-verlaging deels teruggeschroefd

Het is jammer dat het kabinet terugkomt op de eerder aangekondigde verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25 naar 21,7 procent per 1 januari 2021. Het lage Vpb-tarief gaat wel, zoals beloofd, volgend jaar verder omlaag naar 15 procent. Bovendien verhoogt het kabinet in twee stappen de tariefschijf van 200.000 naar 245.000 euro in 2021 en vervolgens naar 395.000 euro in 2022. Het gat tussen het lage en hoge Vpb-tarief wordt dus uiteindelijk netto 40.000 euro per jaar. Dat is voor veel mkb-ondernemers een hoop geld. Het effect hiervan zal zijn dat een fiscale eenheid minder aantrekkelijk wordt.

De fiscale coronareserve wordt in het belastingplan 2021 wettelijk vastgelegd. Dit is een mooie oplossing voor de liquiditeitsproblemen waar veel bedrijven door de coronacrisis mee te maken hebben. Zij kunnen dankzij deze reserve de vennootschapsbelasting 2019 verlagen vanwege een verwacht coronagerelateerd verlies in 2020. Dit levert zo al op korte termijn liquiditeit op.

Investeren in bedrijfsmiddelen aantrekkelijker

Vanaf 2021 wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren door middel van een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als bedrijven investeringen doen in bedrijfsmiddelen, dan mogen zij een percentage van die investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonheffing. De regeling geldt voor twee jaar, waarna het de bedoeling is om het budget, 2 miljard euro, voor hetzelfde doel in te blijven zetten: “het verlagen van de werkgeverskosten”. De details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.

Twijfels bij wijzigingen overdrachtsbelasting

Ook in de overdrachtsbelasting zijn wijzigingen voorgesteld. In onderzoeksrapporten is de vrijstelling voor starters en een verhoging naar 8 procent voor beleggers volledig afgebrand. Ook de Raad van State uitte kritiek op deze plannen. De verwachting is dat deze vrijstelling niet de groep bereikt waarvoor deze bedoeld is. De woningmarkt is al jaren een verkopersmarkt. Het is dus de verkoper die de sterkste onderhandelingspositie heeft en die zal de startersvrijstelling gewoon verdisconteren in de verkoopprijs. De verwachting is dat beleggers niet afgeschrikt worden door de verhoging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 8 procent. De Raad van State wijst erop dat beleggers deze verhoging zullen verdisconteren in de huurprijs. Dit leidt tot stijging van de huren voor vrije-sectorwoningen.

Kleine ondernemers de pineut

Om de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen is een verdere stapsgewijze verlaging van de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting voorgesteld naar 3.240 euro in 2036. Dit in aanvulling op de eerder geplande afbouw naar 5.000 euro in 2028. Die verlaging doet waar die voor is bedoeld, namelijk de aantrekkelijkheid verminderen van het kleine ondernemerschap. Er zal echter meer moeten gebeuren om werknemerschap aantrekkelijker te maken.  

En dan de Aof nog…

In dat verband is het onlangs ingediende wetsvoorstel voor een gedifferentieerde Aof-premie van belang. Het is de bedoeling dat kleine werkgevers vanaf 2022 een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gaan betalen dan (middel)grote werkgevers. Kleine werkgevers kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de mkb-verzuim-ontzorgverzekering die het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt en de kleine werkgever helpt bij zijn verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte. Hierdoor zijn kleine werkgevers misschien meer genegen om werknemers in dienst te nemen, waardoor kleine ondernemers wellicht zullen stoppen en weer in loondienst gaan werken.

Vragen?

Neem contact op;

Albert de Jager
0184 49 68 00
Mail mij
Ook overdrachtsbelasting bij verkrijging van een fictieve onroerende zaak

Niet alleen de verkrijger van een échte onroerende zaak kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, maar ook de verkrijger van […]

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

lees meer
Vraag voor 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

Heb je als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet je vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doe je dat niet, dan loop je het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

lees meer
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als je personeel inhuurt van een derde, kun je aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.

lees meer
Exit ontwikkelaar is geen overgang algemeenheid van goederen

Bij de overdracht van een algemeenheid van goederen, ook wel een artikel 37d-transactie genoemd, is geen btw verschuldigd […]

lees meer
Aanvulling Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op 12 november 2020 publiceerde wij eerder al nieuws rondom de BIK (bekijk hier dit artikel). Hieronder een […]

lees meer
Baangerelateerde Investeringskorting

Tijdens Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet een nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: BIK) geïntroduceerd. Met de BIK wil het […]

lees meer
Prinsjesdag

Zojuist heeft ons webinar Prinsjesdag live plaatsgevonden. Heeft u deze gemist of wilt u deze nogmaals bekijken? Dan […]

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!