Vrijwel ieder bedrijf maakt er gebruik van, de gevolgen van het wel of niet van toepassing zijn kunnen groot zijn, maar toch wordt er vaak maar laks mee omgegaan: algemene voorwaarden. Weet je (nog) wat er in jouw algemene voorwaarden staat? En wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of er binnen je onderneming op de juiste wijze mee wordt omgegaan? Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden.

 1. Maak ze tijdig onderdeel van de overeenkomst
  Als je wilt dat je algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met uw afnemer, stuur ze dan mee met de offerte. Overhandig je de offerte in persoon aan je afnemer, stel de algemene voorwaarden op dat moment dan tevens ter hand. Verstuur je de offerte op elektronische wijze? Stuur je  algemene voorwaarden dan gelijktijdig mee. En wel zo dat ze door de ontvanger kunnen worden ingezien én opgeslagen. Het enkel verwijzen naar algemene voorwaarden op de facturen of het delen van een link waar ze vindbaar zijn, is niet (altijd) voldoende. 
 2. Extra aandacht voor consumenten
  Lever je aan consumenten? Houd dan rekening met de zogenoemde zwarte en grijze lijsten. Deze lijsten bevatten bepalingen die niet in algemene voorwaarden tegenover consumenten gebruikt mogen worden. Doe je dat toch? Dan kan een consument zich op de vernietigbaarheid van de betreffende bepaling beroepen.
 3. De algemene voorwaarden van de wederpartij
  Wanneer je wederpartij zijn/haar eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart, zijn jouw algemene voorwaarden desalniettemin in beginsel van toepassing. Dit is in overeenstemming met de in Nederland geldende ‘first shot rule’. Wijst de wederpartij echter tevens de toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, dan is sprake van een zogenoemde ‘battle of forms’. Het is aan te raden om op dat moment advies in te winnen over je mogelijkheden en opties, zodat je voorkomt dat jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.
 4. Periodieke scan
  De wereld verandert, wetgeving verandert en bedrijfsprocessen veranderen. Maar veranderen jouw algemene voorwaarden mee? Laat je algemene voorwaarden periodiek scannen en beoordelen of ze nog voldoen. Is de bepaling over de aansprakelijkheid nog sluitend en het artikel inzake overmacht nog voldoende dekkend? En dekt het eigendomsvoorbehoud de lading nog? Een korte scan, kan van grote waarde zijn.
 5. Een visitekaartje
  Algemene voorwaarden worden over het algemeen niet met trots ter hand gesteld. De wollige, moeilijk te begrijpen, juridische teksten worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Misschien is dat wel een reden dat er zo onzorgvuldig mee wordt omgesprongen. Dat kan anders. Je kunt jouw algemene voorwaarden ook laten opstellen in begrijpelijke taal, in een stijl die past bij jouw onderneming. Zonder dat het zijn juridische lading verliest. De algemene voorwaarden kunnen een visitekaartje zijn waarmee je je onderscheidt.

Informeer bij onze juristen naar de mogelijkheden voor een scan van jouw algemene voorwaarden.

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Maarten Tissink
Mail mij
Streep door kortlopende verhuur woonruimten

Nog geen tien jaar geleden werd de Wet doorstroming huurmarkt in Nederland geïntroduceerd. Deze wet voorzag in de […]

lees meer
2023 afgesloten? Tijd om weer vooruit te kijken!

Na de afsluiting van het jaar 2023 is het belangrijk om even stil te staan en vooruit te kijken naar wat de toekomst kan gaan brengen. Wij willen je drie tips geven vanuit een aantal van onze disciplines.

lees meer
Nieuwe ROZ-huurovereenkomst voor horeca- en winkelruimten

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de vorige versie, heeft het ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een nieuw model voor de huurovereenkomst voor bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW en verder gepubliceerd.

lees meer
UBO-register: opvragen UBO-gegevens niet meer mogelijk

Het kabinet ziet vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor iedereen te handhaven.

lees meer
Verhuur van woonruimte voor korte duur

Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak dan gebruik van de optie tot korte verhuur die artikel 7:271 BW biedt.

lees meer
De hardship-clausule in commerciële contracten

De oorlog in Oekraïne, de als gevolg daarvan geldende handelsrestricties tegen Rusland, de sterk stijgende gasprijzen: we leven in bijzondere tijden. Consumenten maken thuis de balans op: voor sommigen wordt het steeds moeilijker om rond te komen.

lees meer
Handhaving UBO-register

Heb je nog geen opgave gedaan voor het UBO-register? Doe dit dan op korte termijn alsnog om eventuele sancties te voorkomen.

lees meer
Podcast Aandeelhoudersovereenkomsten

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt nog wel eens onderschat. In deze podcast gaan Maarten Tissink, Jeffry Goedbloed en Julian Pieper in op het nut en de noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen. Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover?

lees meer
Betere balans in de franchisewereld

Hij heeft even op zich laten wachten, maar het is zover. We hebben een nieuwe Franchisewet. Nadat eerder de Tweede Kamer al akkoord had gegeven, stemde ook de Eerste Kamer unaniem in met de Wet Franchise.

lees meer
Algemene voorwaarden en COVID-19

Twijfel je aan de volledigheid of juistheid van jouw algemene voorwaarden? Bespreek eens wat belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering met een van de juristen van Hoek en Blok en laat de algemene voorwaarden vervolgens beoordelen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!