Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak dan gebruik van de optie tot korte verhuur die artikel 7:271 BW biedt. De wet doorstroming huurmarkt, die deze optie tot korte verhuur mogelijk maakt, bestaat toch alweer een aantal jaren, maar geniet (blijkbaar) niet altijd evenveel bekendheid. Te vaak zien we huurovereenkomsten waaruit de intentie tot korte verhuur weliswaar blijkt, maar waar geen gebruik is gemaakt van artikel 7:271 BW. Dit terwijl het ROZ-model voorziet in de mogelijkheid tot het aangaan van een kortdurende huurovereenkomst (zie optie 3 in het ROZ-model).

Kortdurende huurovereenkomsten

Kortdurende huurovereenkomsten hoeven, in tegenstelling tot andere huurovereenkomsten voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, niet te worden opgezegd met inachtneming van een of meer wettelijk vastgelegde opzeggingsgronden. Na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, eindigt de kortdurende huurovereenkomst van rechtswege. Er geldt voor verhuurder dan wel geen opzeggingsverplichting, maar het einde van de huur dient door de verhuurder wel aangezegd te worden. Verhuurder dient de huurder niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode schriftelijk te informeren over de dag waarop de huur verstrijkt.

Verlenging voor onbepaalde tijd

De kortdurende huurovereenkomst voor zelfstandige woningen mag maximaal twee jaar duren. Indien verhuurder en huurder na het verstrijken van de overeengekomen periode een nieuwe huurovereenkomst aangaan, wordt deze beschouwd als een verlenging voor onbepaalde tijd van de eerdere huurovereenkomst. Een kortdurende huurovereenkomst voor bijvoorbeeld één jaar, kan dus niet worden opgevolgd door nog een kortdurende huurovereenkomst van één of een half jaar. De tweede overeenkomst geldt als verlenging voor onbepaalde tijd. Huurderbescherming is vanaf dat moment wel van toepassing. Een te vroege, te late of onjuiste aanzegging heeft hetzelfde gevolg: de bestaande huur wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Geldt er voor de huurder dan helemaal geen bescherming meer? Jawel, een kortdurende huurovereenkomst kan door de verhuurder niet tussentijds worden opgezegd. Daarentegen heeft de huurder wel een opzeggingsrecht..

verhuur woning
Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Maarten Tissink
Mail mij
Streep door kortlopende verhuur woonruimten

Nog geen tien jaar geleden werd de Wet doorstroming huurmarkt in Nederland geïntroduceerd. Deze wet voorzag in de […]

lees meer
2023 afgesloten? Tijd om weer vooruit te kijken!

Na de afsluiting van het jaar 2023 is het belangrijk om even stil te staan en vooruit te kijken naar wat de toekomst kan gaan brengen. Wij willen je drie tips geven vanuit een aantal van onze disciplines.

lees meer
Nieuwe ROZ-huurovereenkomst voor horeca- en winkelruimten

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de vorige versie, heeft het ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een nieuw model voor de huurovereenkomst voor bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW en verder gepubliceerd.

lees meer
UBO-register: opvragen UBO-gegevens niet meer mogelijk

Het kabinet ziet vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor iedereen te handhaven.

lees meer
De hardship-clausule in commerciële contracten

De oorlog in Oekraïne, de als gevolg daarvan geldende handelsrestricties tegen Rusland, de sterk stijgende gasprijzen: we leven in bijzondere tijden. Consumenten maken thuis de balans op: voor sommigen wordt het steeds moeilijker om rond te komen.

lees meer
Handhaving UBO-register

Heb je nog geen opgave gedaan voor het UBO-register? Doe dit dan op korte termijn alsnog om eventuele sancties te voorkomen.

lees meer
Podcast Aandeelhoudersovereenkomsten

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt nog wel eens onderschat. In deze podcast gaan Maarten Tissink, Jeffry Goedbloed en Julian Pieper in op het nut en de noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen. Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover?

lees meer
Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

Weet je (nog) wat er in jouw algemene voorwaarden staat? En wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of er binnen je onderneming op de juiste wijze mee wordt omgegaan? Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden.

lees meer
Betere balans in de franchisewereld

Hij heeft even op zich laten wachten, maar het is zover. We hebben een nieuwe Franchisewet. Nadat eerder de Tweede Kamer al akkoord had gegeven, stemde ook de Eerste Kamer unaniem in met de Wet Franchise.

lees meer
Algemene voorwaarden en COVID-19

Twijfel je aan de volledigheid of juistheid van jouw algemene voorwaarden? Bespreek eens wat belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering met een van de juristen van Hoek en Blok en laat de algemene voorwaarden vervolgens beoordelen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!