Hij heeft even op zich laten wachten, maar het is zover. We hebben een nieuwe Franchisewet. Nadat eerder de Tweede Kamer al akkoord had gegeven, stemde ook de Eerste Kamer unaniem in met de Wet Franchise. De wet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, moet ertoe leiden dat de belangen van de franchisenemer beter gewaarborgd worden.

De tot voorheen over het algemeen ongelijke verhouding tussen franchisegever en franchisenemer moet meer in balans komen en de samenwerking tussen hen moet worden bevorderd. Van de wet kan niet ten nadele van een Nederlandse franchisenemer worden afgeweken.

Wiel niet opnieuw uitvinden

Even het geheugen opfrissen… Franchise is een samenwerking tussen twee ondernemers: de franchisegever en de franchisenemer. De franchisegever heeft een (succes-)concept of formule ontwikkeld en geeft de franchisenemer(s) de mogelijkheid om dat concept in een bepaald gebied te exploiteren, zoals bij McDonald’s, HEMA of Intratuin. Franchise is over het algemeen een contractuele samenwerkingsvorm waarbij franchisegever en franchisenemer niet vennootschapsrechtelijk aan elkaar verbonden zijn.

Het voordeel voor de franchisenemer is dat hij of zij gebruik kan maken van een concept of formule die zich al bewezen heeft. Het wiel hoeft niet opnieuw uit te worden gevonden. De franchisenemer kan vaak gebruik maken van inkoopvoordelen en wordt door de franchisegever ondersteund op het gebied van administratie en marketing. Daar tegenover staat dat een franchisenemer over het algemeen weinig vrijheid heeft en bij de verkoop van de onderneming de winst en goodwill gedeeld moet worden met de franchisegever.

Een andere valkuil is een gebrek aan voorbereiding. Een sterke formule, een aangewezen locatie en ondersteuning van de franchisegever kunnen ervoor zorgen dat een franchisenemer minder alert is en het ondernemerschap onderschat. Tel daarbij op dat franchisegevers dikwijls het eigen belang vooropzetten en de informatievoorziening nogal eens te wensen overlaat en één van de belangrijkste redenen voor de nieuwe wet is gegeven: het in balans brengen van de verhouding franchisegever-franchisenemer.

Afkoeling

Een betere informatievoorziening vanuit de franchisegever en een vaste bedenktijd voor de franchisenemer, een soort afkoelingsperiode, zijn twee belangrijke pijlers onder de nieuwe wet. Zo staat precies beschreven welke informatie een franchisegever ten minste en vóórafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst moet delen met de franchisenemer. De precontractuele verstrekking van informatie dient minstens vier weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt, plaats te vinden. Gedurende deze ‘stand-still periode’ mogen geen wijzigingen worden doorgevoerd of aanvullende voorwaarden worden gesteld die mogelijk negatief of bezwarend voor de franchisenemer zijn. Franchisegever mag de franchisenemer in deze periode nog niet laten tekenen of vragen om een investering.

Verder is het instemmingsrecht van de franchisenemer één van de nieuwe aspecten. Franchisegevers moeten franchisenemers voortaan betrekken bij wijzigingen in het concept of de formule die mogelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de exploitatie door de franchisenemer. In de franchiseovereenkomst zal een drempelwaarde worden opgenomen, boven welke de instemming van de franchisenemer nodig is om de franchiseovereenkomst te kunnen wijzigen.

Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt een overgangsperiode. Per 1 januari 2023 moeten deze geheel aan de Wet Franchise voldoen.

Vragen?

Neem contact op:

Maarten Tissink
Mail mij
Ondernemerscollege Arbeidsrechtelijke gevolgen inhuur ZZP’ers – 26 oktober 2023

Wat zijn de recente ontwikkelingen, de eventuele risico’s en de gevolgen bij de inhuur van ZZP’ers?

lees meer
Nieuwe ROZ-huurovereenkomst voor horeca- en winkelruimten

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de vorige versie, heeft het ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een […]

lees meer
UBO-register: opvragen UBO-gegevens niet meer mogelijk

Vrijdag 20 januari heeft minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief laten weten hoe het kabinet van plan […]

lees meer
Verhuur van woonruimte voor korte duur

Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak […]

lees meer
De hardship-clausule in commerciële contracten

De oorlog in Oekraïne, de als gevolg daarvan geldende handelsrestricties tegen Rusland, de sterk stijgende gasprijzen: we leven […]

lees meer
Handhaving UBO-register

Heb je nog geen opgave gedaan voor het UBO-register? Doe dit dan op korte termijn alsnog om eventuele sancties te voorkomen.

lees meer
Podcast Aandeelhoudersovereenkomsten

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt nog wel eens onderschat. In deze podcast gaan Maarten Tissink, Jeffry Goedbloed en Julian Pieper in op het nut en de noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen. Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover?

lees meer
Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

Weet je (nog) wat er in jouw algemene voorwaarden staat? En wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of er binnen je onderneming op de juiste wijze mee wordt omgegaan? Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden.

lees meer
Algemene voorwaarden en COVID-19

Twijfel je aan de volledigheid of juistheid van jouw algemene voorwaarden? Bespreek eens wat belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering met een van de juristen van Hoek en Blok en laat de algemene voorwaarden vervolgens beoordelen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!