Nog geen tien jaar geleden werd de Wet doorstroming huurmarkt in Nederland geïntroduceerd. Deze wet voorzag in de behoefte aan flexibiliteit op de woningmarkt en faciliteerde de kortlopende huur van woonruimten. Het werd mogelijk om zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar in verhuur te geven. Voor onzelfstandige woonruimten gold een termijn van 5 jaar.

Dergelijke, kortlopende overeenkomsten eindigden van rechtswege zonder dat nadere opzegging benodigd was en/of zonder dat aan vastgestelde opzeggingsgronden getoetst hoefde te worden, mits het einde van de huur door verhuurder juist en tijdig werd aangezegd aan huurder. De (vergaande) huurdersbescherming-bepalingen uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bleven ten aanzien van deze vorm van huur en verhuur buiten toepassing.

Norm: onbepaalde tijd

Met het aannemen van het wetsvoorstel Vaste huurcontracten gaat, op een aantal uitzonderingen na, een streep door de mogelijkheid tot kortlopende verhuur van woonruimten. Contracten voor onbepaalde tijd worden weer de norm en bescherming van de huurder het uitgangspunt.

Dit betekent onder andere dat tijdelijke huurovereenkomst niet meer van rechtswege eindigen, maar door opzegging én op basis van één van de in de wet genoemde opzeggingsgronden, zoals dringend eigen gebruik (dat door de verhuurder aannemelijk gemaakt kan worden) of slecht huurderschap, dan wel met wederzijds goedvinden. Is geen van de opzeggingsgronden van toepassing, dan kan de verhuurder een huurder in beginsel niet dwingen het gehuurde te verlaten.

Uitzondering

De Tweede Kamer heeft minister De Jonge gevraagd om een uitzondering te maken voor doelgroepen waarvoor tijdelijke huurcontracten wel nodig blijven. Dat betekent dat tijdelijke verhuur, voor de duur van twee jaar of korter (zelfstandige woonruimte) dan wel vijf jaar (onzelfstandige ruimten), in bepaalde situaties wel blijft toegestaan. Een aantal groepen voor wie deze uitzondering blijft/gaat gelden:

  • studenten;
  • huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders wonen;
  • urgent woningzoekenden;
  • huurders met wie de verhuurder een tweede-kans-contract aangaat: het betreft een huurder waarvan een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld omdat deze ernstige overlast veroorzaakte;
  • wezen en nabestaanden;
  • woningzoekenden met minderjarige kinderen waarvan de relatie met de andere ouder van die kinderen is geëindigd en die in de buurt van hun kinderen willen blijven wonen.

Naar verwachting zal de nieuwe wetgeving per 1 juli 2024 in werking treden. Tot dat moment is het mogelijk om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Reeds voor 1 juli 2024 aangegane, bestaande huurovereenkomsten voor kortlopende duur, blijven rechtsgeldig. Zij vallen niet onder de nieuwe wetgeving. Tevens blijft het mogelijk om tijdelijke contracten onder de Leegstandswet aan te gaan.

Eerste graad

Overigens verruimt de wetswijziging de definitie van dringend eigen gebruik iets. Deze uitbreiding biedt verhuurders in ieder geval de mogelijkheid hun huurcontract op te zeggen in het geval zij de woning in gebruik willen geven aan een bloed- of aanverwant in de eerste graad (kind of ouder).

verhuur woonruimten
Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Maarten Tissink
Mail mij
2023 afgesloten? Tijd om weer vooruit te kijken!

Na de afsluiting van het jaar 2023 is het belangrijk om even stil te staan en vooruit te kijken naar wat de toekomst kan gaan brengen. Wij willen je drie tips geven vanuit een aantal van onze disciplines.

lees meer
Nieuwe ROZ-huurovereenkomst voor horeca- en winkelruimten

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de vorige versie, heeft het ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een nieuw model voor de huurovereenkomst voor bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW en verder gepubliceerd.

lees meer
UBO-register: opvragen UBO-gegevens niet meer mogelijk

Het kabinet ziet vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor iedereen te handhaven.

lees meer
Verhuur van woonruimte voor korte duur

Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak dan gebruik van de optie tot korte verhuur die artikel 7:271 BW biedt.

lees meer
De hardship-clausule in commerciële contracten

De oorlog in Oekraïne, de als gevolg daarvan geldende handelsrestricties tegen Rusland, de sterk stijgende gasprijzen: we leven in bijzondere tijden. Consumenten maken thuis de balans op: voor sommigen wordt het steeds moeilijker om rond te komen.

lees meer
Handhaving UBO-register

Heb je nog geen opgave gedaan voor het UBO-register? Doe dit dan op korte termijn alsnog om eventuele sancties te voorkomen.

lees meer
Podcast Aandeelhoudersovereenkomsten

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt nog wel eens onderschat. In deze podcast gaan Maarten Tissink, Jeffry Goedbloed en Julian Pieper in op het nut en de noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen. Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover?

lees meer
Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

Weet je (nog) wat er in jouw algemene voorwaarden staat? En wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of er binnen je onderneming op de juiste wijze mee wordt omgegaan? Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden.

lees meer
Betere balans in de franchisewereld

Hij heeft even op zich laten wachten, maar het is zover. We hebben een nieuwe Franchisewet. Nadat eerder de Tweede Kamer al akkoord had gegeven, stemde ook de Eerste Kamer unaniem in met de Wet Franchise.

lees meer
Algemene voorwaarden en COVID-19

Twijfel je aan de volledigheid of juistheid van jouw algemene voorwaarden? Bespreek eens wat belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering met een van de juristen van Hoek en Blok en laat de algemene voorwaarden vervolgens beoordelen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!