De oorlog in Oekraïne, de als gevolg daarvan geldende handelsrestricties tegen Rusland, de sterk stijgende gasprijzen: we leven in bijzondere tijden. Consumenten maken thuis de balans op: voor sommigen wordt het steeds moeilijker om rond te komen. Ook ondernemers ondervinden de gevolgen van de situatie in de wereld aan den lijve. Grondstoffen zijn niet of moeilijker verkrijgbaar. Leveranciers verhogen hun prijzen. Energiekosten rijzen de pand uit. Vroeg of laat merken ondernemers dat ze hun verplichtingen naar wederpartijen niet meer kunnen nakomen. In ieder geval niet meer tegen de voorwaarden die ze (soms jaren terug) overeen kwamen.

Onvoorziene omstandigheden

Een beroep op overmacht; dat kan een optie zijn, al geldt wel dat een beroep op overmacht alleen slaagt wanneer nakoming tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is. Van onmogelijkheid is vaak geen sprake; de kosten zijn alleen gigantisch gestegen. Nakomen lukt wel, maar is verlieslatend. Artikel 6:258 BW faciliteert een beroep op onvoorziene omstandigheden. De rechter kan verzocht worden om een of meerdere bepalingen uit een contract te wijzigen of geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, als ongewijzigde instandhouding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht. De ervaring leert dat de grenzen aan deze redelijkheidstoets hoog liggen en de rechter daarin terughoudend is. Professionele partijen worden geacht om gewijzigde marktomstandigheden en de daaraan verbonden risico’s, in hun contract te hebben verdisconteerd.

Hardship-clausule

Om dergelijke situaties het hoofd te kunnen bieden, is het raadzaam een zogenoemde “hardship-clausule” – ook wel eens “loyalty clause” genoemd – in je contract op te nemen. Een dergelijke bepaling verplicht partijen tot heronderhandeling van (een deel van) het contract in het geval (één van de) partijen met onvoorziene omstandigheden geconfronteerd wordt. Het verdient aanbeveling om al vooraf gezamenlijk te definiëren wat onder een dergelijke, wezenlijke wijziging in de omstandigheden, moet worden verstaan. Dwingende wet- en regelgeving bijvoorbeeld, of import- en exportrestricties vanuit de overheid. Wat te denken van een explosieve stijging van de energie- en grondstofkosten. Via een dergelijke bepaling kun je, jouw wederpartij verplichten met elkaar om tafel te gaan en te overleggen/na te denken over een gewijzigde uitvoering van het contract. Kom je, ondanks de verplichte heronderhandeling, toch niet tot overeenstemming met je wederpartij, dan kun je de rechter alsnog om wijziging of ontbinding van (een deel van) de overeenkomst verzoeken op grond van artikel 6:258 BW.

hardship-clausule
Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Maarten Tissink
Mail mij
“Jij bepaalt de prijs, ik stel de voorwaarden”

Bij de verkoop van een bedrijf speelt de prijs vaak een centrale rol in de onderhandelingen. Hoe maak je een weloverwogen keuze? In dit artikel zullen we vier belangrijke aspecten van de verkoopvoorwaarden belichten die van invloed kunnen zijn op je beslissing.

lees meer
Streep door kortlopende verhuur woonruimten

Met het aannemen van het wetsvoorstel Vaste huurcontracten gaat, op een aantal uitzonderingen na, een streep door de mogelijkheid tot kortlopende verhuur van woonruimten. Contracten voor onbepaalde tijd worden weer de norm en bescherming van de huurder het uitgangspunt.

lees meer
2023 afgesloten? Tijd om weer vooruit te kijken!

Na de afsluiting van het jaar 2023 is het belangrijk om even stil te staan en vooruit te kijken naar wat de toekomst kan gaan brengen. Wij willen je drie tips geven vanuit een aantal van onze disciplines.

lees meer
Nieuwe ROZ-huurovereenkomst voor horeca- en winkelruimten

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de vorige versie, heeft het ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een nieuw model voor de huurovereenkomst voor bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW en verder gepubliceerd.

lees meer
UBO-register: opvragen UBO-gegevens niet meer mogelijk

Het kabinet ziet vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor iedereen te handhaven.

lees meer
Verhuur van woonruimte voor korte duur

Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak dan gebruik van de optie tot korte verhuur die artikel 7:271 BW biedt.

lees meer
Handhaving UBO-register

Heb je nog geen opgave gedaan voor het UBO-register? Doe dit dan op korte termijn alsnog om eventuele sancties te voorkomen.

lees meer
Podcast Aandeelhoudersovereenkomsten

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt nog wel eens onderschat. In deze podcast gaan Maarten Tissink, Jeffry Goedbloed en Julian Pieper in op het nut en de noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen. Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover?

lees meer
Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

Weet je (nog) wat er in jouw algemene voorwaarden staat? En wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of er binnen je onderneming op de juiste wijze mee wordt omgegaan? Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden.

lees meer
Betere balans in de franchisewereld

Hij heeft even op zich laten wachten, maar het is zover. We hebben een nieuwe Franchisewet. Nadat eerder de Tweede Kamer al akkoord had gegeven, stemde ook de Eerste Kamer unaniem in met de Wet Franchise.

lees meer
Algemene voorwaarden en COVID-19

Twijfel je aan de volledigheid of juistheid van jouw algemene voorwaarden? Bespreek eens wat belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering met een van de juristen van Hoek en Blok en laat de algemene voorwaarden vervolgens beoordelen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!