Vrijdag 20 januari heeft minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief laten weten hoe het kabinet van plan is om te gaan met de uitspraak die het Hof van Justitie EU in november vorig jaar deed over het UBO-register. Het kabinet ziet vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor iedereen te handhaven.

Wat is het UBO-register ook alweer?

In het register staan de mensen ingeschreven die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een besloten vennootschap of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie heeft altijd één UBO maar kan er ook meerdere hebben.

Organisaties die opgericht waren op of voor 27 september 2020 moesten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s ingeschreven hebben. Het idee achter het register is onder andere dat met de inschrijving gezorgd wordt voor het veiliger zakendoen in Nederland en Europa waarbij er getracht wordt om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Het UBO-register is opgetuigd naar aanleiding van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn verplicht lidstaten tot het houden van een centraal register met informatie over UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

In een eerder nieuwsbericht hebben wij al geschreven over de inwerkingtreding van het UBO-register en de handhaving hiervan. Aanvullend hierop is er een uitspraak geweest van het Hof van Justitie EU. De uitspraak volgt op een zaak die was aangespannen door een Luxemburgse vennootschap en raakt alle Europese lidstaten die UBO-registers hebben ingesteld. Dit slaat de grondslag weg onder de Europese richtlijn waarop deze landen hun nationale UBO-wetten hadden gebaseerd.

Het Hof van Justitie EU heeft in haar uitspraak vastgesteld dat de anti-witwasregeling een doelstelling van algemeen belang nastreeft die op zichzelf een ernstige inmenging is van de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. Dit is vooral te wijten aan het feit dat het register voor iedereen, dan wel tegen betaling, toegankelijk is.

Registratie nog steeds verplicht

Deze uitspraak heeft ervoor gezorgd dat het kabinet heeft besloten om iedereen, met uitzondering van Instellingen zoals de Belastingdienst en toezichthouders zoals de Financial Intelligence Unit (FIU), de toegang tot het UBO-register te ontzeggen. Dit betekent echter niet dat de juridische entiteiten nu worden ontheven van hun verplichting tot het inschrijven van hun UBO’s.

Ondanks dat het niet meer mogelijk is om informatie uit het UBO-register te verkrijgen, blijft het registreren van een UBO verplicht.

Vragen?

Heb je vragen ten aanzien van de UBO? Heb je de registratie van de UBO nog niet gedaan? Of heeft wil je meer weten over het registeren van een UBO voor je organisatie? Neem dan contact met ons op.


 

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Jens de Schrijver
Mail mij
Streep door kortlopende verhuur woonruimten

Nog geen tien jaar geleden werd de Wet doorstroming huurmarkt in Nederland geïntroduceerd. Deze wet voorzag in de […]

lees meer
2023 afgesloten? Tijd om weer vooruit te kijken!

Na de afsluiting van het jaar 2023 is het belangrijk om even stil te staan en vooruit te kijken naar wat de toekomst kan gaan brengen. Wij willen je drie tips geven vanuit een aantal van onze disciplines.

lees meer
Nieuwe ROZ-huurovereenkomst voor horeca- en winkelruimten

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de vorige versie, heeft het ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een nieuw model voor de huurovereenkomst voor bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW en verder gepubliceerd.

lees meer
Verhuur van woonruimte voor korte duur

Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak dan gebruik van de optie tot korte verhuur die artikel 7:271 BW biedt.

lees meer
De hardship-clausule in commerciële contracten

De oorlog in Oekraïne, de als gevolg daarvan geldende handelsrestricties tegen Rusland, de sterk stijgende gasprijzen: we leven in bijzondere tijden. Consumenten maken thuis de balans op: voor sommigen wordt het steeds moeilijker om rond te komen.

lees meer
Handhaving UBO-register

Heb je nog geen opgave gedaan voor het UBO-register? Doe dit dan op korte termijn alsnog om eventuele sancties te voorkomen.

lees meer
Podcast Aandeelhoudersovereenkomsten

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt nog wel eens onderschat. In deze podcast gaan Maarten Tissink, Jeffry Goedbloed en Julian Pieper in op het nut en de noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen. Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover?

lees meer
Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

Weet je (nog) wat er in jouw algemene voorwaarden staat? En wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of er binnen je onderneming op de juiste wijze mee wordt omgegaan? Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden.

lees meer
Betere balans in de franchisewereld

Hij heeft even op zich laten wachten, maar het is zover. We hebben een nieuwe Franchisewet. Nadat eerder de Tweede Kamer al akkoord had gegeven, stemde ook de Eerste Kamer unaniem in met de Wet Franchise.

lees meer
Algemene voorwaarden en COVID-19

Twijfel je aan de volledigheid of juistheid van jouw algemene voorwaarden? Bespreek eens wat belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering met een van de juristen van Hoek en Blok en laat de algemene voorwaarden vervolgens beoordelen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!