Om de rechten van werknemers nog beter te beschermen, treedt op 1 augustus 2022 de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Voor jou als werkgever betekent dit dat sommige arbeidsvoorwaarden en bedingen uit de arbeidsovereenkomst veranderen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje. Wil je ondersteuning bij het doorvoeren van deze aanpassingen binnen jouw bedrijf? Onze HR-adviseurs en arbeidsrechtjurist helpen je graag verder.

Voor werkgevers betekent de wet in ieder geval dat je:

  • noodzakelijke opleidingen kosteloos en onder werktijd moet aanbieden.
  • de meeste nevenwerkzaamheden niet meer kan verbieden.
  • werknemers moet informeren over de procedure bij contractbeëindiging.
  • een voorspelbaar werkpatroon moet creëren.
  • verzoeken kunt ontvangen voor voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.
  • werknemers vooraf moet informeren bij een EU-detachering.
  • je werknemers niet mag ontslaan of benadelen als ze zich beroepen op bovenstaande punten.

We lichten elk van deze punten hieronder verder toe.

1. Verbod studiekostenbeding voor noodzakelijke opleidingen


Staat in de wet of cao dat jij jouw werknemers bepaalde scholing moet aanbieden? Dan moet je vanaf 1 augustus 2022 deze kosten altijd volledig vergoeden. Ook moet je als de werkzaamheden dat toelaten, de werknemer de scholing onder werktijd laten volgen.

Werk je nu nog met een studiekostenbeding? Dan is het verstandig om onze arbeidsrechtjurist te laten controleren of dat beding na 1 augustus 2022 nog geldig is. 

2. Beperking verbod op nevenwerkzaamheden

Vanaf 1 augustus 2022 mag je nevenwerkzaamheden niet meer verbieden. Een uitzondering geldt voor de werkzaamheden waarvoor de werkgever een objectieve rechtvaardiging heeft. Zo kun je bijvoorbeeld in verband met de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het naleven van de arbeidstijdenwet je werknemers nog wel verbieden om nevenwerkzaamheden uit te voeren.

De objectieve rechtvaardiging kun je vastleggen in een beding, maar mag je ook achteraf geven. Heb jij een objectieve rechtvaardiging? Dan is ons advies om dit positief te formuleren in bestaande en nieuwe overeenkomsten. Uiteraard kijken we graag met je mee.

3. Uitbreiding van de informatieplicht voor werkgevers

Als werkgever moet je je werknemers al informeren over veel uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het recht op scholing, verlofregelingen en de plaats waar gewerkt moet worden. Met ingang van 1 augustus 2022 moet je je werknemers nu ook informeren over de procedure rondom het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Kom je als werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeen met een werknemer? Of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds mag worden beëindigd? Zorg er dan voor dat je de werknemer uitgebreid informeert over de procedure bij het beëindigen van het contract.

4. Creëren voorspelbaar werkpatroon

Met het ingaan van de wet moet je als werkgever nog meer je best doen om een voorspelbaar werkpatroon te creëren. Nieuw is bijvoorbeeld dat werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon, zoals oproepkrachten, arbeid mogen weigeren als die buiten de overeengekomen dagen en uren van verplichte arbeid valt (referentiedagen en -uren). Ook als er in de overeenkomst geen referentiedagen of -uren zijn opgenomen, kun je werknemers niet verplichten om arbeid te verrichten.

Benieuwd hoe je als werkgever tot een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon komt? Wij helpen je graag!

5. Werknemers mogen vragen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Is jouw werknemer minimaal 26 weken in dienst, en heeft deze persoon een onvoorspelbaar werkpatroon? Dan mag de werknemer een verzoek indienen voor meer voorspelbare en zekere tijden. Als werkgever moet je binnen één maand schriftelijk motiveren of je het verzoek accepteert of afwijst. Reageer je niet op tijd? Dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch toegewezen. Dat is in lijn met het systeem dat met de Wet flexibel werken al is ingevoerd.

6. Detachering binnen de EU

Werknemers die naar een andere EU-lidstaat worden gedetacheerd, moeten vooraf geïnformeerd worden over zaken als loon, reis-, verblijf- en maaltijdkosten.

7. Opzegverbod en benadelingsverbod

Maakt jouw werknemer gebruik van bovenstaande rechten? Dan is in de wet vastgelegd dat dat geen reden is om je werknemers nadelig te behandelen of te ontslaan. Zo worden werknemers nog beter beschermd.

Aan de slag met de wet

Maak je gebruik van onze standaardmodellen in H@RY? Dan heb je weinig omkijken naar de nieuwe wet, wij zorgen namelijk dat alle modellen worden aangepast naar de nieuwe wetgeving.

Heb je vragen over de nieuwe wet? Dan kun je altijd terecht bij onze HR-adviseurs of onze arbeidsrechtjurist.

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Marian Westerbeek
Mail mij
QuatroHR van start

Onze HR-dienstverlening breiden wij verder uit met QuatroHR. QuatroHR is een nieuw label van Hoek en Blok dat al onze expertise op het gebied van human resources combineert en geïntegreerd aanbiedt.

lees meer
Kun je door de (HR-)bomen het bos nog zien?

Er zijn altijd wel wet- en of regelgevingen op het gebied van personele aangelegenheden die aan het veranderen zijn. Vaak met een lange aanloop, waardoor je via het nieuws wel meekrijgt wat de beoogde veranderingen zijn.

lees meer
Salarisverhoging: wat gebeurt er in de markt?

Het is voor niemand een verrassing dat we in bizarre tijden leven. De prijzen schieten door het dak, personeel is schaars en mondiale ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven.

lees meer
Onderscheid je op de arbeidsmarkt met groene arbeidsvoorwaarden

Wil jij maatschappelijk verantwoord ondernemen en je medewerkers iets extra’s bieden? Laat je inspireren door onderstaande praktijkvoorbeelden.

lees meer
Zeven trends voor een duurzamer mobiliteitsbeleid

Benieuwd welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van mobiliteit en welke bij jouw bedrijf passen? We zetten de belangrijkste trends graag voor je op een rijtje.

lees meer
Doorbetaald ouderschapsverlof; bereid je voor op lange afwezigheid van je medewerker

Dat moeders na de geboorte van hun kind een tijd afwezig zijn, is inmiddels bekend. De afgelopen jaren is er ook nog een aantal wijzigingen geweest in de rechten op verlof van de partner.

lees meer
Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet/WGA? Heroverweeg je keuze voor 31 maart!

Voor uitkeringen aan de medewerker heb je óf een verzekering afgesloten óf in sommige gevallen moet je de uitkering zelf betalen.

lees meer
Wat als werkgever te doen met grensoverschrijdend gedrag?

De media hebben het er iedere dag over, het ene incident na het andere incident wordt gemeld, maar wanneer spreken we nu eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag?

lees meer
SLIM: tot € 25.000 aan subsidie voor personeel

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2022 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! Vanaf 1 maart 2022 opent er namelijk weer een nieuwe SLIM-ronde.

lees meer
Inzicht voor HR met een benchmarkonderzoek

Inflatie, hybride werken, tekort op de arbeidsmarkt, agressief recruitment, minder betrokkenheid van onze medewerker, de achterdeur dichthouden… Bijna iedere organisatie herkent deze kreten hoogst waarschijnlijk of heeft er zelfs last van.

lees meer
Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Vanaf augustus 2022 komt er een nieuwe ouderschapsregeling die het ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald maakt.

lees meer
Zwaarwerkregeling in de bouw

Bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra komen mogelijk in aanmerking voor de zwaarwerkregeling. Met deze regeling kunnen zij maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken! Hoe deze regeling verder werkt, lees je hier.

lees meer
Thuiswerkplek: wat moet je als werkgever doen?

Zoals bekend heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Vanwege COVID-19 werken veel werknemers momenteel thuis, maar ook bij een thuiswerkplek heeft de werkgever verantwoordelijkheden.

lees meer
Vervaltermijnen verlof en goed werkgeverschap

Het stimuleren van het opnemen van verlofdagen is belangrijk om een goede werk-privé balans te kunnen borgen en draagt bij aan goed werkgeverschap.

lees meer
Compensatie transitievergoeding beëindiging bedrijfsactiviteit

Als bedrijfsactiviteiten eindigen door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever, is het mogelijk compensatie transitievergoeding aan te vragen.

lees meer
Kijk je beschikking WhK goed na!

Nog vóór het einde van het jaar 2020 ontvang je als werkgever een brief vanuit de belastingdienst met de premie Werkhervattingskas (WhK) voor 2021. Het is aan te raden deze WhK beschikking zorgvuldig te (laten) controleren, zodat je komend jaar niet te veel premie gaat betalen!

lees meer
Reminder: eHerkenning een must!

eHerkenning: de digitale sleutel voor werkgevers. Heb jij hem al? Op HRM gebied kun je er niet meer omheen.

lees meer
WAB to do, update

Heb jij de WAB, ofwel de “Wet Arbeid in Balans” inmiddels onder controle? Het omvat voor jou als werkgever aardig wat zaken waar je op moet letten.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!