Als je eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet/WGA, dan krijgt je medewerker als hij in de Ziektewet/WGA komt zijn maandelijkse uitkering niet van het UWV uitbetaald. Voor uitkeringen aan de medewerker heb je óf een verzekering afgesloten óf in sommige gevallen moet je de uitkering zelf betalen.

In ruil daarvoor hoef je aan het UWV geen premie Werkhervattingskas (WHK) te betalen. Deze WHK-premie is een percentage dat over de gehele loonsom wordt berekend. Jaarlijks rond november ontvang je de WHK beschikking met de percentages voor het komende jaar.

Hoogte van de premie

De WGA- en Ziektewetuitkeringen van het UWV aan je medewerkers bepalen de hoogte van deze premie. Tenminste, als je een middelgrote of grote werkgever bent. Kleine werkgevers betalen een WHK premie die berekend wordt over de gemiddelde WGA en Ziektewet uitkeringen van de hele sector. De WHK premie kan enorm oplopen als je medewerkers in de Ziektewet of WGA heeft, omdat je tot 12 jaar een hogere WHK premie kunt krijgen als de medewerker ziek blijft. De schade kan oplopen tot ver boven een ton!

Ziektewet

Even voor de duidelijkheid: in de Ziektewet komt een medewerker bijvoorbeeld als hij ziek uit dienst gaat na een contract voor bepaalde tijd. Of als hij binnen 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek wordt. In de WGA (onderdeel van de WIA) komt de medewerker als hij na 2 jaar ziekte niet hersteld is en een WGA-uitkering ontvangt.

Er is echter iets veranderd, waardoor het belangrijk is om je keuze te heroverwegen.

Vanaf 1 januari 2022 ben je pas een middelgrote werkgever als je een loonsom hebt van minimaal EUR 882.500 per jaar per BV. Eerder lag die grens rond de EUR 350.000. Dat betekent dat als jouw loonsom onder die EUR 882.500 zit, de instroom van je eigen medewerkers in de WGA of Ziektewet niet meer meetelt  in je WHK premie. Je krijgt dan gewoon de sectorpremie berekend, die doorgaans niet hoger is dan een verzekeringspremie. Het financiële voordeel valt dus in veel gevallen weg.

Administratieve rompslomp

Eigenrisicodragen brengt ook veel administratieve rompslomp met zich mee: voor de Ziektewet moet je maximaal 2 jaar en voor de WGA zelfs maximaal 10 jaar lang zorgen dat de medewerker maandelijks zijn uitkering uitbetaald krijgt. Vaak betekent dat maandelijks de uitkering aan UWV betalen, vervolgens de specificatie van het UWV doorsturen aan de verzekeraar en bewaken dat de verzekeraar het geld weer terugstort. Dat kost tijd en geld en levert risico op dat vergeten wordt de uitkering terug te vorderen van de verzekeraar.

Los van bovenstaande is er nog een ander aspect. Als eigenrisicodrager ligt de verplichting tot re-integratie van de zieke ex-werknemer ook bij jou. Vaak pakt de verzekering dit op of is er met de arbodienst hiervoor een aparte overeenkomst afgesloten. Echter wij zien de tendens dat UWV ook steeds meer naar de eigenrisicodragende werkgever kijkt. Bijvoorbeeld met het verzoek om de medewerker voor re-integratie terug in de eigen organisatie te plaatsen.

Kort gezegd…

Ben je eigenrisicodrager en heb je een loonsom tot EUR 882.500 per BV, dan is het misschien verstandig om terug te keren naar het publieke stelsel (UWV). Dit moet je dan uiterlijk 31 maart aan het UWV doorgeven.

Wij denken graag met je mee over deze keuze. Ook als je niet zeker weet of je eigenrisicodrager bent, neem dan gerust contact met ons op.  Of als je een hogere loonsom hebt en je jezelf afvraagt of terugkeren naar het UWV een verstandige keuze is.

Als je vóór 31 maart de wijziging aan het UWV doorgeeft, heb je overigens nog tot eind juni de tijd om hierop terug te komen.                                                                                                                                                                                 

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Peter Roskam
Mail mij
QuatroHR van start

Onze HR-dienstverlening breiden wij verder uit met QuatroHR. QuatroHR is een nieuw label van Hoek en Blok dat al onze expertise op het gebied van human resources combineert en geïntegreerd aanbiedt.

lees meer
Kun je door de (HR-)bomen het bos nog zien?

Er zijn altijd wel wet- en of regelgevingen op het gebied van personele aangelegenheden die aan het veranderen zijn. Vaak met een lange aanloop, waardoor je via het nieuws wel meekrijgt wat de beoogde veranderingen zijn.

lees meer
Salarisverhoging: wat gebeurt er in de markt?

Het is voor niemand een verrassing dat we in bizarre tijden leven. De prijzen schieten door het dak, personeel is schaars en mondiale ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven.

lees meer
Onderscheid je op de arbeidsmarkt met groene arbeidsvoorwaarden

Wil jij maatschappelijk verantwoord ondernemen en je medewerkers iets extra’s bieden? Laat je inspireren door onderstaande praktijkvoorbeelden.

lees meer
Zeven trends voor een duurzamer mobiliteitsbeleid

Benieuwd welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van mobiliteit en welke bij jouw bedrijf passen? We zetten de belangrijkste trends graag voor je op een rijtje.

lees meer
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Om de rechten van werknemers nog beter te beschermen, treedt op 1 augustus 2022 de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking.

lees meer
Doorbetaald ouderschapsverlof; bereid je voor op lange afwezigheid van je medewerker

Dat moeders na de geboorte van hun kind een tijd afwezig zijn, is inmiddels bekend. De afgelopen jaren is er ook nog een aantal wijzigingen geweest in de rechten op verlof van de partner.

lees meer
Wat als werkgever te doen met grensoverschrijdend gedrag?

De media hebben het er iedere dag over, het ene incident na het andere incident wordt gemeld, maar wanneer spreken we nu eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag?

lees meer
SLIM: tot € 25.000 aan subsidie voor personeel

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2022 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! Vanaf 1 maart 2022 opent er namelijk weer een nieuwe SLIM-ronde.

lees meer
Inzicht voor HR met een benchmarkonderzoek

Inflatie, hybride werken, tekort op de arbeidsmarkt, agressief recruitment, minder betrokkenheid van onze medewerker, de achterdeur dichthouden… Bijna iedere organisatie herkent deze kreten hoogst waarschijnlijk of heeft er zelfs last van.

lees meer
Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Vanaf augustus 2022 komt er een nieuwe ouderschapsregeling die het ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald maakt.

lees meer
Zwaarwerkregeling in de bouw

Bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra komen mogelijk in aanmerking voor de zwaarwerkregeling. Met deze regeling kunnen zij maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken! Hoe deze regeling verder werkt, lees je hier.

lees meer
Thuiswerkplek: wat moet je als werkgever doen?

Zoals bekend heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Vanwege COVID-19 werken veel werknemers momenteel thuis, maar ook bij een thuiswerkplek heeft de werkgever verantwoordelijkheden.

lees meer
Vervaltermijnen verlof en goed werkgeverschap

Het stimuleren van het opnemen van verlofdagen is belangrijk om een goede werk-privé balans te kunnen borgen en draagt bij aan goed werkgeverschap.

lees meer
Compensatie transitievergoeding beëindiging bedrijfsactiviteit

Als bedrijfsactiviteiten eindigen door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever, is het mogelijk compensatie transitievergoeding aan te vragen.

lees meer
Kijk je beschikking WhK goed na!

Nog vóór het einde van het jaar 2020 ontvang je als werkgever een brief vanuit de belastingdienst met de premie Werkhervattingskas (WhK) voor 2021. Het is aan te raden deze WhK beschikking zorgvuldig te (laten) controleren, zodat je komend jaar niet te veel premie gaat betalen!

lees meer
Reminder: eHerkenning een must!

eHerkenning: de digitale sleutel voor werkgevers. Heb jij hem al? Op HRM gebied kun je er niet meer omheen.

lees meer
WAB to do, update

Heb jij de WAB, ofwel de “Wet Arbeid in Balans” inmiddels onder controle? Het omvat voor jou als werkgever aardig wat zaken waar je op moet letten.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!