Het is voor niemand een verrassing dat we in bizarre tijden leven. De prijzen schieten door het dak, personeel is schaars en mondiale ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven. Logisch dat dit ook bij jou als ondernemer voor vragen zorgt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met salarisstijgingen en welk salaris biedt jouw concurrent? 

In januari van dit jaar schreven we al een blog over het uitvoeren van een benchmark salarissen. Hierbij merken we direct op dat een salarisbenchmark een momentopname is, en daarom op dit moment niet lang houdbaar. Overweeg jij om een salarisverhoging door te voeren? Wij delen graag de laatste inzichten met je.

Koopkracht

Uit recent onderzoek van Kassa blijkt dat hetzelfde mandje boodschappen in 2022 21% duurder is dan in 2019. Het CBS becijferde dat de inflatie in oktober van dit jaar (t.o.v. oktober 2021) maar liefst 16,8% is, en dat is geen goed nieuws voor onze portemonnee.

De Rijksoverheid probeert met het energieplafond en een financiële compensatie de koopkracht iets te laten toenemen. Al is het maar de vraag of we hiervan iets merken bij onze dagelijkse boodschappen. Supermarkten kopen hun producten namelijk veelal bij grote bedrijven en die worden niet gecompenseerd voor de hoge energiekosten. Hierdoor is de kans klein dat de prijzen in de supermarkt op korte termijn dalen.

Cao-verhogingen

Als goed werkgever ligt het voor de hand dat je je medewerkers wilt steunen in deze financieel uitdagende tijd. Zo zien we bij meerdere bedrijven dat medewerkers een eenmalige uitkering krijgen, of een tijdelijke compensatie zolang de energiekosten hoog blijven. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je medewerkers een salarisverhoging te geven. Realiseer je in dat geval wel dat je een verhoging niet kunt terugdraaien en dat dit ook doorwerkt in bijvoorbeeld pensioenpremies en vakantiegeld.

Ga je voor een salarisverhoging? Dan ben je vast benieuwd naar de ontwikkelingen in de markt. Uit de Macro Economische Verkenning 2023 van het CPB blijkt dat de cao-lonen gemiddeld stijgen met 2,9% in 2022 en 3,7% in 2023. Al is de verwachting van het CPB dat de lonen uiteindelijk nog meer gaan stijgen gezien de aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Om een voorbeeld te noemen: recent is er een nieuwe cao voor beveiligers afgesloten. Zij krijgen een loonsverhoging van 14,5%.

Maar ook stijging van het minimumloon (+10%) zorgt voor extra loongroei. Dit heeft vooral effect op bedrijven met salarissen die dicht bij het minimumloon liggen. Al werkt deze stijging ook door in de hogere loonschalen.

Vakbonden vs werkgevers

Vakbond FNV vraagt aan werkgevers om de inflatie volledig te compenseren en roept leden op om koopkrachtcompensatie af te dwingen met acties. CNV is weliswaar iets gematigder, maar zet ook in op een loonsverhoging van 5% à 10%.

De werkgeversorganisaties hebben laten weten dat zij de looneis van de vakbonden veel te ver vinden gaan. Zij vinden dat werkgevers medewerkers alleen moeten compenseren voor de reguliere inflatie, en niet voor de inflatie op basis van hoge energieprijzen. Prijsstijgingen die werkgevers zelf ook dagelijks voelen. Werkgeversverenigingen wijzen daarom ook op het risico van een loon-prijsspiraal: werkgevers berekenen de kosten voor hogere lonen door in de prijzen, waardoor alles nog duurder wordt en de economie verder onder druk komt te staan. Het CPB acht de kans op een loon-prijsspiraal klein zolang het aantal cao-afspraken over prijscompensatie beperkt blijft.

Hoger salaris

Wij zien dat bedrijven gemiddeld gaan voor een salarisverhoging rond de 5 à 10%. Welk percentage gekozen wordt, hangt af van diverse factoren. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, hoe dicht de lonen bij het minimumloon liggen, financiële fitheid van het bedrijf en in hoeverre de kosten van de salarisverhoging kunnen worden doorgevoerd in de prijzen of het tarief van de eigen producten of diensten. Uiteraard speelt ook mee hoe marktconform er nu wordt beloond.

Of een salarisverhoging binnen jouw bedrijf een goed idee is, hangt dus af van verschillende zaken. Ook willen we nogmaals benadrukken dat een salarisverhoging onherroepelijk is, en dat dit ook doorwerkt in het pensioen, vakantiegeld of 13e maand van de medewerker. Soms is het daarom beter om een andere vorm van belonen te overwegen. Denk aan een eenmalige uitkering, tijdelijke compensatie, bonus of een individueel klimaatbudget. Uiteraard denken de HR-adviseurs van QuatroHR hier graag over mee.

Blijf in gesprek

Of je nu kiest voor een structurele stijging, een tijdelijke compensatie of alles bij het oude laat: blijf altijd in gesprek met je medewerker. Maak bijvoorbeeld kenbaar dat een medewerker met financiële problemen altijd contact met jou of de direct leidinggevende kan opnemen om te kijken naar de mogelijkheden. Zo verlaag je de drempel om hierover te beginnen. Belangrijk, want financiële problemen gaan vaak van kwaad tot erger. Denk aan loonbeslag of uitval door overmatige stress. Loonbeslag en verzuim kost jouw bedrijf geld, dus door op tijd in gesprek te zijn kun je je medewerker en je organisatie veel leed besparen.

Wil jij advies over de manier waarop je je medewerkers kunt ondersteunen in deze uitdagende tijd? Wij denken graag met je mee!

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Peter Roskam
Mail mij
Marian Westerbeek
Mail mij
Ondernemerscollege Impact van het pensioenakkoord op jouw bedrijf – 7 maart 2024

Onze dochteronderneming QuatroHR geeft in duidelijke taal uitleg over de wijzigingen en laat je aan de hand van een stappenplan zien wat je kunt doen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

lees meer
QuatroHR van start

Onze HR-dienstverlening breiden wij verder uit met QuatroHR. QuatroHR is een nieuw label van Hoek en Blok dat al onze expertise op het gebied van human resources combineert en geïntegreerd aanbiedt.

lees meer
Kun je door de (HR-)bomen het bos nog zien?

Er zijn altijd wel wet- en of regelgevingen op het gebied van personele aangelegenheden die aan het veranderen zijn. Vaak met een lange aanloop, waardoor je via het nieuws wel meekrijgt wat de beoogde veranderingen zijn.

lees meer
Onderscheid je op de arbeidsmarkt met groene arbeidsvoorwaarden

Wil jij maatschappelijk verantwoord ondernemen en je medewerkers iets extra’s bieden? Laat je inspireren door onderstaande praktijkvoorbeelden.

lees meer
Zeven trends voor een duurzamer mobiliteitsbeleid

Benieuwd welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van mobiliteit en welke bij jouw bedrijf passen? We zetten de belangrijkste trends graag voor je op een rijtje.

lees meer
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Om de rechten van werknemers nog beter te beschermen, treedt op 1 augustus 2022 de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking.

lees meer
Doorbetaald ouderschapsverlof; bereid je voor op lange afwezigheid van je medewerker

Dat moeders na de geboorte van hun kind een tijd afwezig zijn, is inmiddels bekend. De afgelopen jaren is er ook nog een aantal wijzigingen geweest in de rechten op verlof van de partner.

lees meer
Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet/WGA? Heroverweeg je keuze voor 31 maart!

Voor uitkeringen aan de medewerker heb je óf een verzekering afgesloten óf in sommige gevallen moet je de uitkering zelf betalen.

lees meer
Wat als werkgever te doen met grensoverschrijdend gedrag?

De media hebben het er iedere dag over, het ene incident na het andere incident wordt gemeld, maar wanneer spreken we nu eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag?

lees meer
SLIM: tot € 25.000 aan subsidie voor personeel

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2022 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! Vanaf 1 maart 2022 opent er namelijk weer een nieuwe SLIM-ronde.

lees meer
Inzicht voor HR met een benchmarkonderzoek

Inflatie, hybride werken, tekort op de arbeidsmarkt, agressief recruitment, minder betrokkenheid van onze medewerker, de achterdeur dichthouden… Bijna iedere organisatie herkent deze kreten hoogst waarschijnlijk of heeft er zelfs last van.

lees meer
Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Vanaf augustus 2022 komt er een nieuwe ouderschapsregeling die het ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald maakt.

lees meer
Zwaarwerkregeling in de bouw

Bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra komen mogelijk in aanmerking voor de zwaarwerkregeling. Met deze regeling kunnen zij maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken! Hoe deze regeling verder werkt, lees je hier.

lees meer
Thuiswerkplek: wat moet je als werkgever doen?

Zoals bekend heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Vanwege COVID-19 werken veel werknemers momenteel thuis, maar ook bij een thuiswerkplek heeft de werkgever verantwoordelijkheden.

lees meer
Vervaltermijnen verlof en goed werkgeverschap

Het stimuleren van het opnemen van verlofdagen is belangrijk om een goede werk-privé balans te kunnen borgen en draagt bij aan goed werkgeverschap.

lees meer
Compensatie transitievergoeding beëindiging bedrijfsactiviteit

Als bedrijfsactiviteiten eindigen door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever, is het mogelijk compensatie transitievergoeding aan te vragen.

lees meer
Kijk je beschikking WhK goed na!

Nog vóór het einde van het jaar 2020 ontvang je als werkgever een brief vanuit de belastingdienst met de premie Werkhervattingskas (WhK) voor 2021. Het is aan te raden deze WhK beschikking zorgvuldig te (laten) controleren, zodat je komend jaar niet te veel premie gaat betalen!

lees meer
Reminder: eHerkenning een must!

eHerkenning: de digitale sleutel voor werkgevers. Heb jij hem al? Op HRM gebied kun je er niet meer omheen.

lees meer
WAB to do, update

Heb jij de WAB, ofwel de “Wet Arbeid in Balans” inmiddels onder controle? Het omvat voor jou als werkgever aardig wat zaken waar je op moet letten.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!