Er zijn altijd wel wet- en of regelgevingen op het gebied van personele aangelegenheden die aan het veranderen zijn. Vaak met een lange aanloop, waardoor je via het nieuws wel meekrijgt wat de beoogde veranderingen zijn, maar het heel lang duurt voordat de definitieve wijziging bekend wordt gemaakt. En dan heb je soms ruim voldoende tijd om het door te voeren in je eigen bedrijfsvoering, maar andere keren moet je heel snel aan de bak. De ene verandering heeft niet zo heel veel impact, maar het komt voor dat de impact aanzienlijk is, ook financieel, zowel voor je werknemers als voor jou als ondernemer. Sommige veranderingen bieden ook kansen.

Heb jij de laatste en aankomende veranderingen op het vizier? Denk (zonder volledig te willen zijn) aan:

✔️ Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; eind 2023 ingegaan, met uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever, een verbod op nevenwerkzaamheden is in beginsel niet meer toegestaan, verplichte scholing is volledig voor rekening van de werkgever en werknemers hebben recht op een zoveel mogelijk voorspelbaar en vast werkpatroon.

✔️ Nieuwe verlofvormen rond geboorte en ouderschap; recent zijn de verlofregelingen rondom geboorte en ouderschap flink gewijzigd en uitgebreid, waardoor de ouders in spé in potentie een lange periode afwezig kunnen zijn. Om een idee te geven: worden alle verlofregelingen en de wettelijke vakantiedagen achter elkaar door de moeder opgenomen, dan kan zij zomaar 42 weken aaneengesloten weg zijn. Als de partner dat doet, hebben we het ook al snel over 36 weken dat je je medewerker moet missen.

Genoeg reden om te zorgen dat je de processen rond deze regelingen goed borgt.

✔️ (Terugkerende) subsidiemogelijkheden, zoals de SLIM-regeling; met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb (SLIM) kun je tot € 25.000 aan subsidie ontvangen (zie ook het bericht over SLIM in ons nieuwsoverzicht). Denk aan:

  • inventariseren van de scholingsbehoefte en opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan
  • ontwikkelen van een e-learning programma
  • opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  • invoeren van een ontwikkelcyclus
  • opzetten van een bedrijfsschool
  • het bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

✔️ Wet toekomst pensioenen;  een verandering in wetgeving met flinke (financiële) impact, op zowel de werknemer al de werkgever. Ze ligt nog voor aan de Eerste Kamer, maar besluitvorming wordt verwacht eind mei/begin juni 2023. En er zijn weliswaar overgangsmogelijkheden en er is tijd om en en ander te implementeren, maar de formele beoogde ingangsdatum is 1 juli 2023.

✔️ Wet gelijke beloning mannen en vrouwen; op dit moment alleen nog een EU-richtlijn om een einde te maken aan beloningsverschillen, maar er ligt een voorstel in de Tweede kamer. Omdat er nog steeds sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen in vergelijkbare functies (gemiddeld 13%). Het plan is ondernemingen met meer dan 50 werknemers een plicht tot informatieverstrekking te geven over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes.

✔️ Registratieplicht reiskilometers; vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel registreren. Om te bepalen of een werkgever onder de regels valt, moeten alle werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld.

✔️ Wet bescherming Klokkenluiders; voor werkgevers waar 50 of meer mensen werkzaam zijn. Ook uitzendkrachten, stagiairs, zzp’ers en gedetacheerden tellen mee. Via deze wet moeten melders van misstanden beter worden beschermd. Als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is.

Onze HR-adviseurs vinden voor jou de oplossing

Of je nu net je eerste medewerkers in dienst hebt genomen, of morgen je 100ste medewerker aanneemt: als ondernemer krijg je regelmatig te maken met HR-vraagstukken en gewijzigde regelgeving. Wil je daar liever geen omkijken naar hebben? De HR-adviseurs van QuatroHR kunnen in kaart brengen waar je staat en wat er moet gebeuren om de nodige aanpassingen door te voeren. Ze kunnen ook helpen bij het in gang zetten van eventuele veranderingen en de operatie ervan.  Zo heb jij tijd om te doen wat je het liefste doet in en met jouw bedrijf.

HR-bomen
Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Jessica Odijk
Mail mij
Marian Westerbeek
Mail mij
QuatroHR van start

Onze HR-dienstverlening breiden wij verder uit met QuatroHR. QuatroHR is een nieuw label van Hoek en Blok dat al onze expertise op het gebied van human resources combineert en geïntegreerd aanbiedt.

lees meer
Salarisverhoging: wat gebeurt er in de markt?

Het is voor niemand een verrassing dat we in bizarre tijden leven. De prijzen schieten door het dak, personeel is schaars en mondiale ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven.

lees meer
Onderscheid je op de arbeidsmarkt met groene arbeidsvoorwaarden

Wil jij maatschappelijk verantwoord ondernemen en je medewerkers iets extra’s bieden? Laat je inspireren door onderstaande praktijkvoorbeelden.

lees meer
Zeven trends voor een duurzamer mobiliteitsbeleid

Benieuwd welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van mobiliteit en welke bij jouw bedrijf passen? We zetten de belangrijkste trends graag voor je op een rijtje.

lees meer
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Om de rechten van werknemers nog beter te beschermen, treedt op 1 augustus 2022 de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking.

lees meer
Doorbetaald ouderschapsverlof; bereid je voor op lange afwezigheid van je medewerker

Dat moeders na de geboorte van hun kind een tijd afwezig zijn, is inmiddels bekend. De afgelopen jaren is er ook nog een aantal wijzigingen geweest in de rechten op verlof van de partner.

lees meer
Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet/WGA? Heroverweeg je keuze voor 31 maart!

Voor uitkeringen aan de medewerker heb je óf een verzekering afgesloten óf in sommige gevallen moet je de uitkering zelf betalen.

lees meer
Wat als werkgever te doen met grensoverschrijdend gedrag?

De media hebben het er iedere dag over, het ene incident na het andere incident wordt gemeld, maar wanneer spreken we nu eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag?

lees meer
SLIM: tot € 25.000 aan subsidie voor personeel

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2022 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! Vanaf 1 maart 2022 opent er namelijk weer een nieuwe SLIM-ronde.

lees meer
Inzicht voor HR met een benchmarkonderzoek

Inflatie, hybride werken, tekort op de arbeidsmarkt, agressief recruitment, minder betrokkenheid van onze medewerker, de achterdeur dichthouden… Bijna iedere organisatie herkent deze kreten hoogst waarschijnlijk of heeft er zelfs last van.

lees meer
Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Vanaf augustus 2022 komt er een nieuwe ouderschapsregeling die het ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald maakt.

lees meer
Zwaarwerkregeling in de bouw

Bouwplaatsmedewerkers die vallen onder de cao Bouw & Infra komen mogelijk in aanmerking voor de zwaarwerkregeling. Met deze regeling kunnen zij maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken! Hoe deze regeling verder werkt, lees je hier.

lees meer
Thuiswerkplek: wat moet je als werkgever doen?

Zoals bekend heeft de werkgever een verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Vanwege COVID-19 werken veel werknemers momenteel thuis, maar ook bij een thuiswerkplek heeft de werkgever verantwoordelijkheden.

lees meer
Vervaltermijnen verlof en goed werkgeverschap

Het stimuleren van het opnemen van verlofdagen is belangrijk om een goede werk-privé balans te kunnen borgen en draagt bij aan goed werkgeverschap.

lees meer
Compensatie transitievergoeding beëindiging bedrijfsactiviteit

Als bedrijfsactiviteiten eindigen door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever, is het mogelijk compensatie transitievergoeding aan te vragen.

lees meer
Kijk je beschikking WhK goed na!

Nog vóór het einde van het jaar 2020 ontvang je als werkgever een brief vanuit de belastingdienst met de premie Werkhervattingskas (WhK) voor 2021. Het is aan te raden deze WhK beschikking zorgvuldig te (laten) controleren, zodat je komend jaar niet te veel premie gaat betalen!

lees meer
Reminder: eHerkenning een must!

eHerkenning: de digitale sleutel voor werkgevers. Heb jij hem al? Op HRM gebied kun je er niet meer omheen.

lees meer
WAB to do, update

Heb jij de WAB, ofwel de “Wet Arbeid in Balans” inmiddels onder controle? Het omvat voor jou als werkgever aardig wat zaken waar je op moet letten.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!