Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA-regeling) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, hockeytouwen of turnmatten. Investeringen gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 20% aanvullende subsidie.

Voor wie?

Stichting of vereniging met als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het
aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. De
stichting of vereniging moet zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van
NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Een van de voordelen van de BOSA is dat zowel vooraf subsidie kan worden aangevraagd
voor kosten die de sportclub van plan is om te gaan maken (dan zijn offertes nodig), maar
ook achteraf voor kosten die al gemaakt zijn. Daarbij geldt dat een aanvraag kan worden
ingediend voor kosten van activiteiten die tot 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. Bij een
aanvraag met terugwerkende kracht moeten facturen en betaalbewijzen van bedragen
boven de € 1.000 overlegd worden.

Zoals hierboven al beschreven gaat het om de aanschaf van ballen, shirtjes, maar ook de
aankleding en inrichting van de accomodaties die direct met de sport te maken hebben,
zoals bijvoorbeeld kleedkamers, materiaalopslag en massagekamers. Ook is de aanleg van
2/2 padelbanen en/of andere sportvelden subsidiabel. Horeca-gerelateerde uitgaven en kosten komen niet voor deze regeling in aanmerking.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie van 20%:

 • Maatregelen voor energiebesparing (onder andere verlichting, LED, zonnepanelen, HR++ glas, warmtepomp)
 • Maatregelen toegankelijkheid
 • Maatregelen circulariteit (zoals hergebruikt infillzand, kantplanken, gerecylede
  sportvloer sporthal)
 • Maatregelen klimaatadaptatie (vegetatiedak, waterberging)
 • Maatregelen veiligheid

Susbsidiepercentage

De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten. Maatregelen gericht op
energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking
voor 20% aanvullende subsidie (totaal 40%). Het budget voor deze regeling in 2023 is € 77 miljoen. De regeling zal naar verwachting in 2024 op enkele punten worden aangepast.

Voorwaarden

 • BOSA kan alleen aangevraagd worden door niet-btw plichtige entiteiten
 • Een sportorganisatie mag onbeperkt BOSA aanvragen, maar niet 2x voor hetzelfde
  thema (achteraf of vooraf) in 1 jaar
 • Er dient minimaal € 2.500,- subsidie aan te worden gevraagd
 • Voor investeringen in duurzaamheid geldt een afgebakende lijst maatregelen, de
  zogenaamde maatregelenlijst
 • Voor investeringen in verduurzaming is het hebben van een Energie Bewaking Systeem (EBS) verplicht gesteld.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Wil je meer weten over de BOSA-regeling of hulp bij het succesvol indienen van je aanvraag?
Neem dan vrijblijvend contact op met Pieter Braat of één van onze andere subsidie specialisten.

gymzaal
Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Pieter Braat
Mail mij
Circulaire bouwhub Dordrecht

In Nederland wordt de helft van alle grondstoffen gebruikt door de bouwsector en maar liefst 40% van alle […]

lees meer
SLIM-regeling: subsidie voor de ontwikkeling in het mkb

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2024 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! In maart is er weer de mogelijkheid jouw SLIM- aanvraag in te dienen.

lees meer
Innovatie, subsidie en Europa

In Nederland worden jaarlijks meer dan 6500 Europese octrooien aangevraagd. Hiermee doen we niet onder voor andere EU-landen.

lees meer
MIA subsidie voor utiliteitsgebouwen: renovatie en nieuwbouw

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert de Nederlandse overheid de realisatie van duurzame utiliteitsgebouwen.

lees meer
Uitstel Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) tot september 2023

De openstelling van de eerder aangekondigde Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt uitgesteld tot september. De minister moet wachten op goedkeuring van de Europese Commissie voor de veranderingen die hij deze ronde wil doorvoeren.

lees meer
SLIM-regeling: Tot € 25.000 subsidie voor ontwikkeling in mkb

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2024 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! In maart is er weer de mogelijkheid jouw SLIM- aanvraag in te dienen.

lees meer
Subsidie voor innovatie in het mkb tot €350.000

Vanaf 14 maart zijn er weer nieuwe subsidies voor innovatieve projecten in het mkb. Tot 31 oktober worden er middels de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) opvolgend 4 verschillende subsidies beschikbaar gesteld.

lees meer
SLIM-regeling: subsidie voor de ontwikkeling in het mkb

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2023 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! In maart is er weer de mogelijkheid jouw SLIM- aanvraag in te dienen.

lees meer
Tegemoetkoming energiekosten voor het mkb (TEK-regeling)

De afgelopen periode is de tegemoetkoming energiekosten (TEK-regeling) veelvuldig in het nieuws geweest. Dit heeft natuurlijk te maken met de heersende energiecrisis.

lees meer
Kantoorpanden verplicht energielabel C te dragen

Afgelopen november hebben we in de vastgoednieuwsbrief informatie verstrekt over het verplichte energielabel C voor kantoorgebouwen. Aangezien de deadline nadert herinneren we je hier graag nog eens aan.

lees meer
IMC partner in Zakelijk Energieloket BAR

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) streven naar een CO2 neutrale en circulaire economie in 2050. Dat houdt de gemeenten ook in de toekomst aantrekkelijk om er te wonen en werken.

lees meer
Het Waterstof Innovatietafel Netwerk officieel van start

In het bijzijn van demissionair-wethouder Duurzaamheid, Ton Spek (CDA), hebben een 25-tal ondernemers, de omgevingsdienst, de provincie en de gemeente Sliedrecht het initiatief maandag ondertekend.

lees meer
SLIM: tot € 25.000 aan subsidie voor personeel

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2022 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! Vanaf 1 maart 2022 opent er namelijk weer een nieuwe SLIM-ronde.

lees meer
SLIM: tot € 25.000 aan subsidie voor personeel

Heb jij als ondernemer het voornemen om in 2021 te investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat komt goed uit! Vanaf 1 maart 2021 opent er namelijk weer een nieuwe SLIM-ronde.

lees meer
Subsidie “NL leert door”, ga er voor!

Als onderdeel van het steunpakket 2.0 van de overheid kunnen werknemers, flexwerkers, ZZP’ers, ondernemers en werkzoekenden een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing: de regeling “NL leert door”!

lees meer
Scholen in de Drechtsteden bundelen ICT met steun van ESF

Schoolbesturen in de regio Drechtsteden bundelen hun krachten om ICT gezamenlijk naar een hoger plan te tillen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!