Sinds 1 januari 2018 trouw je in Nederland standaard in een beperkte gemeenschap van goederen tenzij er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

De standaard beperkte gemeenschap houdt het volgende in:

  • Alle persoonlijke bezittingen en schulden die je voor het trouwen hebt, blijven privébezit. Bezittingen en schulden die je na het trouwen krijgt, worden gezamenlijk bezit.
  • Schenkingen of erfenissen die je ontvangt voor of tijdens  het huwelijk blijven in principe privébezit.
  • Bezittingen en schulden die voor het huwelijk al gezamenlijk eigendom waren, zoals een gezamenlijke woning en de bijbehorende hypotheek, vallen wel in de gemeenschap.

Na het ja-woord ontstaan er dus drie vermogens: je privévermogen, het privévermogen van je partner én het gemeenschappelijk vermogen. Bij een eventuele toekomstige echtscheiding verdeel je alleen het gemeenschappelijk vermogen.

Voor een goede verdeling moet dan wel duidelijk zijn welke vermogensbestanddelen privé zijn en welke vermogensbestanddelen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Is niet duidelijk dat iets tot een privévermogen behoort? Dan is de regel dat het in het gemeenschappelijk vermogen valt en dus verdeeld moet worden. Om bij een eventuele echtscheiding discussies en problemen te voorkomen, is het bijhouden van een goede administratie van belang.

Dat de beperkte gemeenschap van goederen kan leiden tot ongewenste effecten blijkt uit onderstaande situatieschetsen.

Je hebt met je partner een gezamenlijke woning met ongelijke eigendomsverhouding

De ongelijke eigendomsverhouding wordt door het huwelijk gelijk getrokken. Je bent dus vanaf het sluiten van het huwelijk ieder voor een gelijk deel eigenaar van het huis.

Voor huwelijk bestaat er een schuld/vordering verhouding tussen de partners

Stel samenwoners hebben een gezamenlijke woning gekocht met ongelijke inbreng. Dus de ene partner heeft (meer) eigen geld ingelegd dan de ander. Hierdoor ontstaat een onderlinge schuld/vordering. Vervolgens besluiten de samenwoners te trouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Nu volgt de schuld het bezit en wordt daarmee gemeenschappelijk. De ene partner (schuldeiser) ziet dus een deel van zijn vordering verdwijnen als gevolg van het huwelijk.

Je bent ondernemer/directeur grootaandeelhouder

Als ondernemer loop je een zeker risico en is het soms wenselijk om bij huwelijkse voorwaarden een nadere regeling te treffen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2018  voor ondernemers een vergoedingsplicht indien de onderneming buiten de gemeenschap van goederen valt. Het vergoedingsrecht ontstaat indien er tijdens het huwelijk te weinig geld is uitgekeerd naar privé. Hoe deze redelijke vergoeding vastgesteld moet worden, is niet in de wet bepaald en zal straks in de rechtspraak nader vorm moeten krijgen. Overigens geldt deze vergoedingsplicht ook voor ondernemers die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd en waarbij de onderneming buiten het gemeenschappelijk vermogen valt.

Tot slot

De beperkte huwelijks goederengemeenschap die standaard geldt, kan zeker volstaan. Toch verwachten wij dat het opmaken van huwelijkse voorwaarden nog vaak gewenst zal zijn.

Plannen om in het huwelijksbootje te stappen? Neem contact met ons op zodat we hierover gericht kunnen adviseren.

Ook voor bestaande huwelijken adviseren wij overigens om periodiek te checken of de huwelijks voorwaarden nog aansluiten bij jullie wensen.

*Waar in dit artikel gesproken wordt over huwelijk kan ook geregistreerd partnerschap gelezen worden.

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Tabitha Rozeboom Bos
0184 49 68 00
Mail mij
Hoe goed zorg je voor jezelf?

Een ondernemer zorgt goed voor de zaak maar denkt vaak niet of nauwelijks aan zijn of haar persoonlijke […]

lees meer
Belangrijk: levenstestament

Door de uitbraak van het coronavirus zien wij steeds meer vraag naar het opstellen van een passend (levens)testament. […]

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!