In deze nieuwsbrief informeren wij je over de uitwerking van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), handreikingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA), hoe om te gaan met vakantiedagen of (kortdurend) zorgverlof en het aanvragen van een compensatie transitievergoeding. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Corona Nieuwsbrief nr 6