Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om de negatieve effecten van het Coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen. In deze nieuwsbrief lees je onder andere hoe je direct liquiditeit vrijmaakt door uitstel van belastingbetalingen.

Coronanieuwsbrief nr 3