Met de richtlijn CSRD verplicht de EU grote bedrijven in Nederland om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. Afhankelijk van de grootte van een organisatie geldt deze eis vanaf boekjaar 2024 (grote ondernemingen die nu al verplicht rapporteren op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële informatie), boekjaar 2025 (alle grote ondernemingen), boekjaar 2026 (beursgenoteerde mkb-ondernemingen) of boekjaar 2027 (niet-EU ondernemingen met > € 150 miljoen euro).

De CSRD verplicht ESG assurance bij de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie voor grote bedrijven. Betrouwbaarheid van verslaggeving, waaronder betrouwbaarheid van de duurzaamheidsverslaggeving door bedrijven, is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende (circulaire) economie.

Een duurzaamheidsrapportage behoort tot de categorie assurance-opdrachten, anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. De scope van een assurance-opdracht is Environment, Social en (corporate) Governance (ESG).

Op grond van de huidige wet en regelgeving (Standaard 720 en 2:393 BW) is de rol van de accountant om vast te stellen dat de voorgeschreven informatie is opgenomen, dat dit consistent is met de jaarrekening en dat de accountant op basis van de bij de jaarrekeningcontrole verkregen kennis en begrip toetst of het bestuursverslag geen materiële onjuistheden bevat.

De CSRD zal voor alle grote ondernemingen in Nederland leiden tot een ingrijpende wijziging in de bedrijfsvoering. Duurzaamheid zal worden geïntegreerd in alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals governance, strategie, risicomanagement, interne controle-omgeving en de interne en externe verslaggeving.

Voor veel ondernemingen betekent dit dat zij een duurzaamheidsstrategie zullen moeten opstellen of updaten en op basis daarvan de processen en systemen in te richten om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen behalen. Aangezien er in het jaarverslag over gerapporteerd moet worden, betekent dat tevens dat de onderneming hiervoor de juiste data zal moeten verzamelen en de kwaliteit van die data te borgen.

Hoek en Blok heeft met haar audit & assurance- en duurzaamheidsafdeling de ideale mix om uw organisatie te voorzien van een adequate controle maar daarbij ook een geschikte sparringpartner te zijn.

Voor vragen rondom duurzaamheid en audit & assurance, neemt u contact op met Malou Bouman, Rens Gamers of Michael Windmeijer.

 

 

 

 

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Malou Bouman
Mail mij
Michael Windmeijer
Mail mij
Rens Gamers
Mail mij
Contact
Meer informatie?

Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.