Coronanieuwsbrieven

Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 27
22/12/2021 | corona

Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 26
20/12/2021 | corona

Het kabinet heeft dinsdag 14 december de beperkende coronamaatregelen weer verder verlengd. Dat heeft gevolgen voor  ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren. Zo kunnen ondernemers onder meer NOW en TVL aanvragen in het eerste kwartaal van 2022.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 25
22/11/2021 | corona

Het kabinet komt met uitbreiding financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds zaterdag 13 november gelden.

 

 

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 24
02/09/2021 | corona

Als het goed is gaan we het coronavirus steeds meer achter ons laten en kan de ondernemer de draad weer verder oppakken. De steunmaatregelen zijn nog van kracht en daar kan nog steeds een beroep op worden gedaan, maar de tegemoetkoming wordt lager en wordt steeds meer afgebouwd. Lees hier meer over in deze nieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 23
04/06/2021 | corona

Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden, van juli t/m september, voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst mogen terugbetalen. De maatregelen zijn donderdag 27 mei bekendgemaakt. In deze nieuwsbrief lees je meer over het laatste nieuws rondom het steunpakket.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 22
06/05/2021 | corona

Nieuwe aanvraagronde NOW is vandaag gestart! En wat is bij thuiswerken onbelast en wat niet? De onbelaste vaste reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 juli. En heb je uitstel van belasting gehad, vraag dan een overzicht aan!

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 7
09/04/2021 | corona

Sinds 6 april is het mogelijk om een aanvraag NOW/tegemoetkoming loonkosten in te dienen bij het UWV. Hierover hebben wij je in onze vorige nieuwsbrief geïnformeerd. In deze nieuwsbrief enige verduidelijking over de nadere uitwerking.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 21
16/03/2021 | corona

Het kabinet breidt het coronasteunpakket voor ondernemers verder uit! Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Dit heeft het kabinet vrijdag 12 maart bekendgemaakt. Lees meer over de uitbreiding van het coronasteunpakket in de nieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 20
26/01/2021 | corona

Het kabinet breidt het steunpakket aanzienlijk uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor diverse ondernemers. De maatregelen zijn verder verzwaard en Nederland zit in een lockdown. Om deze reden geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Lees hier meer over in de nieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 19
17/12/2020 | corona

Tijdens een ingelaste toespraak deze week van premier Mark Rutte heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd om de coronapandemie onder controle te krijgen. Het kabinet heeft nieuwe steunmaatregelen aangekondigd boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid voor bedrijven die door de coronamaatregelen zwaar worden getroffen. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 18
29/10/2020 | corona

Tijdens een ingelaste persconferentie deze week heeft het kabinet besloten om een half miljard extra steun te verlenen als gevolg van de tweede coronagolf en tracht hiermee te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen door de extra uitgevaardigde overheidsmaatregelen. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 17
05/10/2020 | corona

Tijdens een persconferentie op 28 september heeft het kabinet de maatregelen om de coronapandemie te beteugelen verder aangescherpt. Maatregelen die je als ondernemer kunnen raken in de bedrijfsvoering. Als wij jou kunnen helpen zullen wij er voor je zijn. Bel ons! Lees meer over de wijzigingen en aanvullingen in onze coronanieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 16
02/09/2020 | corona

Het kabinet heeft vrijdag 28 augustus het derde steunpakket 3.0 gepresenteerd. Het derde steunpakket bevat onder andere NOW 3.0, een verhoging van de compensatie voor de TVL MKB, een vermogenstoets van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers en tot slot een ultimatum voor de uitstel van belastingbetaling aanvragen bij de Belastingdienst. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona nieuwsbrief nr 15
27/08/2020 | corona

Het tweede steunpakket is zoals je weet van kracht en is met een extra maand verlengd tot 1 oktober 2020. Regelingen zoals de NOW, TVL en TOZO lopen dan af, tenzij ze opnieuw worden verlengd. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona nieuwsbrief nr 14
10/07/2020 | corona

Het tweede steunpakket is inmiddels van kracht en is met een extra maand verlengd tot 1 oktober 2020. In deze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws rondom het tweede steunpakket.

 

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 13
09/06/2020 | corona

Extra wijzigingen Steunpakket 2.0. Het tweede steunpakket wordt met een extra maand verlengd tot 1 oktober. Dat betekent voor de NOW-regeling dat de referteperiode voor de aanvraag van de subsidie ook met een maand wordt verlengd naar 4 maanden. De compensatie vaste lasten (TVL) is verhoogd naar maximaal € 50.000 bij een omzetverlies van minstens 30%. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de wijzigingen na de vorige nieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 12
25/05/2020 | corona

Het eerste steunpakket loopt op 31 mei af. Nu ligt sinds woensdag 20 mei het tweede steunpakket voor ondernemers op tafel. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden verlengd. Zo is er meer compensatie voor vaste lasten, vervalt de ontslagboete in de NOW-regeling en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Ook geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling. Lees hier meer over in de nieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 11
14/05/2020 | corona

We zijn blij dat het aantal coronabesmettingen is teruggelopen, net als het aantal IC-opnames. De start voor het kabinet Rutte om de lockdown verder te versoepelen. Het kabinet is nu bezig met een nieuw economisch noodplan. Het kabinet hoopte deze week hiermee te komen, maar dat duurt langer. Het nieuwe plan zal voortborduren op het eerste steunpakket. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 10
30/04/2020 | corona

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de ondernemer tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo mag de DGA het gebruikelijk loon verder verlagen, is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd, zijn de TOGS-regeling en het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek versoepeld. Ook is er al de mogelijkheid een zogeheten coronareserve te vormen en is de DGA-taks uitgesteld. Lees hier meer over in de nieuwsbrief.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 9
23/04/2020 | corona

In deze nieuwsbrief tref je nieuwe aanpassingen aan van de NOW-regeling, alsmede nadere informatie over vergoeding kinderopvang.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 8
17/04/2020 | corona

Het kabinet wil stap voor stap naar versoepeling van de getroffen corona-maatregelen. Deze boodschap betekent dat we met elkaar alert moeten blijven op onze bedrijfsvoering, in samen oplossingen bedenken, creativiteit maximaliseren en de regelingen gebruiken die de overheid ter beschikking heeft gesteld. Hierbij helpen wij jou graag en wij geven je hierbij nog enige bruikbare informatie. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Corona Nieuwsbrief nr 6
01/04/2020 | corona

In deze nieuwsbrief informeren wij je over de uitwerking van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), handreikingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA), hoe om te gaan met vakantiedagen of (kortdurend) zorgverlof en het aanvragen van een compensatie transitievergoeding. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 5
30/03/2020 | corona

Via onze nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte over de financiële maatregelen vanuit de overheid, belastingdienst en pensioenfondsen. Alles is erop gericht om oplossingen te bieden om jou in financiële zin door deze moeilijke tijd heen te helpen. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de TOGS, Tozo, uitstel aflossing, verruiming exportkredietverzekering en uitstel belastingen.

 

 

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 4
23/03/2020 | corona

Deze maatregelen hebben als doel om het bedrijfsleven te steunen, te helpen overleven in deze zeer onzekere tijd, om te zorgen dat er geen paniek ontstaat en ter voorkoming van een sneeuwbaleffect als men stopt met het betalen van leveranciers met faillissementen tot gevolg. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 3
19/03/2020 | corona

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om de negatieve effecten van het Coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen. In deze nieuwsbrief lees je onder andere hoe je direct liquiditeit vrijmaakt door uitstel van belastingbetalingen.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 2
16/03/2020 | corona

Voor jou en voor ons zijn er onwerkelijke tijden aangebroken waar we met elkaar keuzes moeten maken voor jezelf, je medewerkers en jouw onderneming. In deze nieuwsbrief informeren wij je over werktijdverkorting, loondoorbetaling, uitstel betaling belastingdienst, verruiming borgstellingskrediet en hulp bij financiële problemen. Wij zullen ons maximaal inspannen om jou te helpen en oplossingen te bieden.

Lees de nieuwsbrief
Hoek en Blok icon
Coronanieuwsbrief nr 1
13/03/2020 | corona

Heeft jouw bedrijf aantoonbaar minder omzet door de uitbraak van het Coronavirus? Als jij kunt aantonen dat je hierdoor tenminste 20% minder werk heeft gedurende tenminste 2 weken, kunt je voor jouw werknemers tijdelijk werktijdverkorting aanvragen. Je komt dan mogelijk tijdelijk in aanmerking voor een WW uitkering voor de gemiste uren van jouw medewerkers. In onze coronanieuwsbrief lees je hier meer over.

Lees de nieuwsbrief