Lente Lente Lente
post_type: vakgebieden

Direct contact

Steven Verkaart RE

Steven Verkaart RE

E-mail

IT audit en advies

Grip op IT

IT wordt steeds belangrijker voor uw bedrijf. Het adequaat besturen van uw IT organisatie is echter niet uw kernactiviteit. Of uw IT in de cloud zit of ‘on-premise’, in eigen beheer of (gedeeltelijk) uitbesteed, onze IT adviseurs helpen u graag het maximale uit uw IT te halen.

Uiteraard ondersteunen we u ook als het gaat om risico’s ten aanzien van continuïteit, cyber security en naleving van wet- en regelgeving. Ook als u uw IT beheersing aantoonbaar wilt maken helpen wij u graag, bijvoorbeeld via een ISAE 3402 assurance verklaring.

Automatiseren wordt informatiseren!

Onze dienstverlening

optimalisatie bedrijfsprocessen
digitalisering facturen en documenten
managementrapportage
software- en systeemselectie
implementatie software
online diensten

cyber security (ISO 27001/27002)
privacy wetgeving (AVG)
aansturing (cloud) IT leveranciers
IT assurance onderzoeken (ISAE 3402)

Werkwijze

Onze adviseurs bekijken het IT vraagstuk vanuit een risico perspectief. Hierbij zijn ze op zoek naar effectieve beheersing van IT risico’s, zoals uitval van IT systemen, het lekken van gegevens of het mislukken van IT projecten. Pragmatiek wordt hierbij niet uit het oog verloren; risico’s worden beheerst en uw bedrijfsprocessen blijven slagvaardig.

Met onze aanpak brengen we risico’s snel in kaart. Daarnaast begeleiden we u graag bij de inrichting van de gewenste beheersing. Zowel bij verandertrajecten als voor bestaande processen.

IT assurance (ISAE 3402)

Steeds vaker wordt er in de markt gevraagd om bevestiging dat de uitbestede processen adequaat beheerst worden. Indien uw klanten vragen om bevestiging dat hun gegevens bij u goed beschermd zijn en uw processen conform wet- en regelgeving zijn ingericht, beantwoord deze vraag dan met een ISAE 3402 assurance rapportage.

Deze rapportage geeft inzicht in de getroffen beheersmaatregelen en toont de effectieve werking hiervan aan. Dit in tegenstelling tot gangbare certificeringen.

Privacy wetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe privacy regelgeving Algemene Verordening Gegevensverwerking worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid actief te controleren op interne naleving.

Heeft uw organisatie een register van verwerkingen van persoonsgegevens aangelegd? Is de Gegevensbeschermingseffect-beoordeling uitgevoerd en zijn de juiste organisatorische en technische maatregelen getroffen? Privacy behoort inmiddels tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen.