Lente Lente Lente
post_type: nieuws

Nieuws

NOW 3.0

Gepubliceerd op: 05-10-2020


Zoals het er nu naar uitziet kan de NOW 3.0 aangevraagd worden vanaf 16 november. Inmiddels zijn de wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW 3.0 bekend. Door de recente ontwikkelingen rondom het virus kan het zo zijn dat de NOW 3.0 nog aangepast gaat worden. Mocht dit gebeuren dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Wijzigingen en voorwaarden NOW 3.0
De NOW 3.0 kent drie tranches van elk drie maanden en eindigt op 1 juli 2021. NOW 3.0 is een vervolg op NOW 1.0 en 2.0 waardoor er gesproken wordt over de derde, vierde en vijfde tranche.

In NOW 3.0 kunt u herstructureren zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van het subsidiebedrag, mits de loonsom (vergeleken met de loonsom van juni 2020) in de derde tranche (vanaf 1 oktober 2020) niet meer daalt dan 10%, in de vierde tranche (vanaf 1 januari 2020) niet meer daalt dan 15% en in de vijfde tranche (vanaf 1 april 2020) niet meer daalt dan 20%. Wil de werkgever toch werknemers ontslaan dan heeft de werkgever een inspanningsverplichting.

De inspanningsverplichting houdt in ieder geval in dat u contact moet opnemen met het UWV. Indien de werkgever geen contact zoekt met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl de werkgever wel bedrijfseconomisch ontslag voor de werknemers aanvraagt, kan bij de vaststelling van de subsidie deze gekort worden met 5%.

Het percentage dat de werkgever kan ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten zal per tranche langzaam worden afgebouwd:

–             In de derde tranche bedraagt het maximale vergoedingspercentage nog 80%;

–             In de vierde tranche bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%;

–             In de vijfde tranche gaat het om maximaal 60% van de loonsom.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de derde en vierde tranche gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, namelijk maximaal 2 keer het maximum dagloon (€ 9.538 per maand). Vanaf de vijfde tranche zal dit worden verlaagd naar maximaal 1 keer het maximum dagloon (€ 4.845).

Voor 2020 geldt (derde tranche) om in aanmerking te komen voor de subsidie dat er in 2020 (derde tranche) sprake moet zijn van een omzetdaling van ten minste 20%.
In 2021 oftewel vanaf de vierde tranche is de NOW slechts toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies verwachten.

Net als in de NOW 1.0 en 2.0., ontvangt de werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag de overige 20%. Over de uitbetaling van het subsidiebedrag is nog niets bekend. Het te vergoeden percentage blijft 140%, dit is dus inclusief de forfaitaire opslag van 40% voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies.

Ongewijzigd blijven het verbod op het uitkeren van dividenden en bonusuitkeringen.

Vanaf 16 november kan de aanvraag worden ingediend en dit kan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.
Een werkgever kan per tranche besluiten om wel of geen aanvraag in te dienen. De werkgever kan gebruik maken van NOW 3.0 ook al is er geen aanspraak gemaakt op NOW 1.0 of NOW 2.0.

Verduidelijking werkmaatschappijenregeling
Naast de voorwaarden van NOW 3.0 is er een verduidelijking gekomen op de werkmaatschappijenregeling uit de NOW 1.0.
Mocht u voor het gehele concern de aanvraag hebben gedaan waarbij er later blijkt dat op het hele concern minder dan 20% omzetverlies is kunt u alsnog voor een afzonderlijke werkmaatschappij, indien daar sprake is van een omzetverlies van meer dan 20%, de definitieve aanvraag indienen. Het is echter niet mogelijk om de aanvraag te wijzigen indien u de subsidie niet aangevraagd heeft voor het hele concern, maar wel op werkmaatschappijniveau waarbij er later is gebleken dat het hele concern toch ook meer dan 20% omzetverlies heeft geleden.

Definitieve aanvraag vaststelling NOW 1.0
Het is vanaf 7 oktober mogelijk om de definitieve aanvraag voor NOW 1.0 in te dienen. Voor aanvragen waarvoor een accountantsverklaring nodig is (de werkgever heeft een voorlopige subsidie ontvangen van € 100.000 of meer of de definitieve subsidie zal € 125.000 of meer bedragen of de werkgever heeft een beroep gedaan op de werkmaatschappijenregeling) zijn de accountants op dit moment drukdoende om hiervoor alle protocollen door te nemen om hiermee duidelijkheid te krijgen welke documentatie benodigd is om de definitieve aanvraag in te dienen.

Wat al wel duidelijk is, is dat er voor de definitieve aanvraag het volgende aangeleverd moet worden:

–             De bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel telefoonnummer), e-mail, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
–             Het loonheffingennummer waarvoor de NOW is ontvangen. Voor ieder loonheffingsnummer moet een aparte aanvraag worden ingediend.
–             Het werkelijke percentage omzetverlies in de periode die is opgegeven bij de NOW-aanvraag.
–             Het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit rekeningnummer wordt gebruikt als de werkgever nog een bedrag ontvangt. Het rekeningnummer moet afkomstig zijn uit een van de SEPA-landen.
–             Een kopie van het bankafschrift (scan of schermafbeelding). Dit is een afschrift van de bankrekening die hierboven is opgegeven. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.
–             De brief met de beslissing over de NOW-aanvraag.
–             Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming: de accountantsverklaring of derdenverklaring. Als de werkgever onderdeel is van een concern en een aanvraag doet op werkmaatschappij-niveau dient er altijd een accountantsverklaring (ongeacht de hoogte van het voorschot of de tegemoetkoming) te worden meegestuurd.

Daarnaast moet er ook een intentieverklaring worden afgegeven. De voorwaarden voor deze intentieverklaring zijn, dat:
–             De indiener de juiste informatie heeft ingevuld en volledig is geweest.
–             De indiener akkoord is met het opslaan en het verwerken van de gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
–             De indiener bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

Wanneer de aanvraag van de NOW 1.0 door ons is verzorgd zullen wij ervoor zorgdragen dat er met u contact wordt opgenomen voor indiening van de definitieve aanvraag NOW 1.0.

Heeft u vragen of hulp nodig, neem dan contact op met Natasja Sperling-Schut of Letty Voets.

Meer nieuws

> 05-10-2020 Nieuwsbrief nr 17 coronacrisis

> 05-10-2020 NOW 3.0

> 17-09-2020 Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2021

> 16-09-2020 Terugkijken webinar Prinsjesdag

> 14-09-2020 Webinar Prinsjesdag

> 10-09-2020 Zeg contract met arbodienst op voor 1 oktober

> 03-09-2020 Reminder: eHerkenning een must!

> 01-09-2020 Nieuwsbrief nr 16 coronacrisis

> 27-08-2020 Nieuwsbrief nr 15 coronacrisis

> 10-07-2020 Nieuwsbrief nr 14 coronacrisis

> 25-08-2020 Subsidie ‘NL leert door’, ga er voor!

> 17-08-2020 WAB to do, update

> 13-08-2020 Wees een SLIMME mkb-ondernemer, zet SLIM-subsidie in!

> 06-07-2020 Thuiswerken in coronatijd; hoe houdt u de hackers buiten de deur?

> 25-06-2020 Subsidie Praktijkleren

> 22-06-2020 RI&E in 1,5 meter economie

> 09-06-2020 Nieuwsbrief nr 13 coronacrisis

> 04-06-2020 Terugkijken van webinar Steunpakket 2.0

> 25-05-2020 Nieuwsbrief nr 12: coronacrisis

> 14-05-2020 Nieuwsbrief nr 11: coronacrisis

> 30-04-2020 Nieuwsbrief nr 10: coronacrisis

> 23-04-2020 Nieuwsbrief nr 9: coronavirus

> 17-04-2020 Nieuwsbrief nr 8: coronavirus

> 09-04-2020 Nieuwsbrief nr 7: coronavirus

> 01-04-2020 Nieuwsbrief nr 6: coronavirus

> 30-03-2020 Nieuwsbrief nr 5: coronavirus

> 23-03-2020 Nieuwsbrief nr 4: coronavirus

> 20-03-2020 Verdere versoepeling uitstel betalen belasting – vervallen derdenverklaring

> 19-03-2020 Extra steunmaatregelen bedrijven inzake Coronavirus (nieuwsbrief)

> 16-03-2020 Werktijdverkorting

> 16-03-2020 Uitstel van belasting betalingen

> 16-03-2020 Verruiming borgstellingskrediet MKB (BMKB-regeling)

> 16-03-2020 Financiële problemen? Wij staan voor u klaar!

> 13-03-2020 Raadpleeg contracten en algemene voorwaarden

> 13-03-2020 Werktijdverkorting en tips om risico’s en kosten te voorkomen

> 13-03-2020 Ondersteuning bij financiële problemen door het Coronavirus

> 12-03-2020 Aanvraag compensatie transitievergoeding

> 03-03-2020 Vaarwel papierwinkel, hallo digitale ondertekentool!

> 28-02-2020 Wim Stuij neemt afscheid als algemeen directeur Hoek en Blok

> 25-02-2020 Meldingsplicht buitenlandse werknemers

> 17-02-2020 Eerder 2% overdrachtsbelasting bij transformatie kantoorpand tot woning

> 28-01-2020 Tot € 25.000 aan subsidie voor uw personeelsbeleid!

> 12-12-2019 Geen RI&E = geld betalen!

> 28-11-2019 Strategische personeelsplanning

> 21-11-2019 Informatieplicht energiebesparing

> 19-11-2019 Financieren van duurzaam vastgoed

> 18-11-2019 Oud of (ver)nieuw(bouw)?

> 14-11-2019 WAB to do bij oproepcontracten?

> 07-11-2019 WAB in beeld, met checklist!

> 28-10-2019 Aanmelden nieuwe kleineondernemersregeling: doen of niet?

> 07-10-2019 Eerste hulp bij werving en selectie

> 23-09-2019 E-mail, uw vriend én grootste vijand

> 18-09-2019 Prinsjesdagspecial – Belastingplan 2020

> 12-09-2019 Transitievergoeding

> 05-09-2019 Verzuim voorkomen is beter dan genezen

> 20-08-2019 eHerkenning: per 1 november 2019 verplicht, dus kom in actie!

> 12-08-2019 Ondersteun je 45+ werknemers in hun ontwikkeling naar de toekomst

> 18-07-2019 1 januari: weer nieuwe regels arbeidsrecht

> 27-06-2019 Geef voor 1 juli uw energiebesparende maatregelen door via het eLoket

> 21-05-2019 Laat u bijspijkeren door onze experts

> 18-04-2019 (Eigenwoning)schuld bij eigen B.V. onder de loep

> 02-04-2019 H@RY is online!

> 07-03-2019 Erfbelasting besparen, hoe dan?

> 05-02-2019 De werkkostenregeling wordt verruimd

> 05-02-2019 Ontdek de IT security test

> 29-01-2019 Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug

> 24-01-2019 No deal Brexit? Voorkom verrassingen!

> 24-01-2019 Verlofregistratie voortaan online en automatisch

> 04-10-2018 Ondernemerscollege ‘Belastingplan 2019’

> 04-10-2018 Tijdsbesparing op HR gebied

> 20-09-2018 Oudere TLS-beveiligingsprotocollen niet langer ondersteund voor Reeleezee/Loket.nl

> 27-08-2018 H@RY bergt personeelsdossiers veilig en AVG-proof op

> 18-07-2018 Verlaging Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019

> 12-07-2018 Grip op IT risico’s

> 07-06-2018 Subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid bijna open!

> 24-05-2018 Balanslezen, hoe doe ik dat?

> 19-04-2018 Ondernemerscollege privacy

> 03-04-2018 Ondernemerscollege fiscale optimalisatie van uw vermogen

> 26-03-2018 Wees alert met afkopen spaar- of beleggingspolis

> 22-03-2018 Weer aanwezig op de Fenexpo

> 08-03-2018 Onze nieuwe ruimte om te ondernemen

> 15-02-2018 Barendrechtse Beursvloer

> 18-01-2018 Bedrijfsbezoek wethouder Hans Tanis aan IMC

> 11-01-2018 Grip op IT

> 14-11-2017 Technologische relatieavond

> 12-10-2017 Bent u klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

> 09-10-2017 Uitnodiging spitsuursessie Energieke Regio Barendrecht

> 03-10-2017 Nieuwe medewerkers

> 26-09-2017 Relatieavonden Hoek en Blok

> 21-09-2017 Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

> 19-09-2017 De data accountant

> 19-09-2017 Privacybeleid, een gevoelig dossier

> 07-09-2017 Wij versterken ons team!

> 21-08-2017 Compensatie zwangerschapsverlof ZZP’er

> 31-07-2017 RCD Hoek en Blok Open dubbeltennistoernooi

> 17-07-2017 Subsidie voor leerwerktrajecten

> 10-07-2017 Bijtelling auto van de zaak vanaf 1 juli 2017

> 06-07-2017 Balanslezen, hoe doe ik dat?

> 27-06-2017 Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

> 22-06-2017 Trotse sponsor van het Baggerfestival 2017

> 08-06-2017 Succesvolle subsidieaanvraag MKB-katalysatorfonds

> 16-05-2017 Hoek en Blok aanwezig in Athene

> 13-04-2017 Spaar- of beleggingshypotheek?

> 30-03-2017 Hollandse meesters op de Fenexpo

> 23-03-2017 Incasso: de 14-dagen brief

> 14-03-2017 Regio Coördinatie Energieke Regio Barendrecht

> 06-03-2017 Voucher van € 3.000 voor de MKB-maakindustrie

> 27-02-2017 U heeft misschien meer (ex-)partners dan u denkt!

> 23-02-2017 Overwinning voor Voetbalvereniging “Hardinxveld”

> 21-02-2017 Minder sores bij verhuur van woonruimte!

> 13-02-2017 Aanleveren van jaarcijfers bij uw bank wijzigt door invoering SBR

> 07-02-2017 Meesters in ons vak

> 29-11-2016 Eindejaarstips 2016

> 21-11-2016 Hoek en Blok in Bangkok

> 08-11-2016 ‘Ramp-zalige’ relatieavond

> 20-10-2016 Vouchers Internationaal Ondernemen

> 29-09-2016 Relatieavond Sliedrecht

> 29-09-2016 Hoek en Blok tekent convenant Horizontaal Toezicht

> 22-09-2016 Extra datum ondernemerscollege Pensioen in eigen beheer op de schop: wat nu?

> 19-09-2016 Op weg met de Wet DBA

> 13-09-2016 Duurzame inzetbaarheid

> 13-09-2016 Afsluiting weg Sliedrecht

> 01-09-2016 Verhoogde schenkingsvrijstelling werpt schaduw vooruit naar 2016

> 08-08-2016 WBSO, laatste kans voor 2016!

> 02-08-2016 Pensioen in eigen beheer op de schop, wat nu?

> 14-07-2016 Subsidies voor bedrijven met internationale ambities

> 12-07-2016 Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer

> 11-07-2016 Start RCD Hoek en Blok open Dubbeltoernooi

> 27-06-2016 Balanslezen doet u zo!

> 23-06-2016 Subsidie voor leerwerkpaatsen

> 06-06-2016 Afwijken van de wettelijke huurtermijn

> 23-05-2016 Overwinnen als alles tegenzit

> 17-05-2016 Hoek en Blok in Boekarest

> 02-05-2016 “De Rampondernemer” vertelt zijn inspirerende verhaal!

> 28-04-2016 Borgstelling: is toestemming van uw echtgenoot vereist?

> 21-04-2016 Bezwaar maken tegen belastingheffing op vermogen?

> 05-04-2016 Mooie (sw)opsteker voor Hoek en Blok

> 31-03-2016 “Ik wens je veel personeel”

> 15-03-2016 Hollandse meesters in …

> 03-03-2016 Ontslag van personeel met betaling van slechts 1 bruto maandsalaris

> 01-03-2016 SuccesVOLLE schaatsclinic

> 29-02-2016 Wet deregulering arbeidsrelaties: schijn bedriegt

> 23-02-2016 Doe mee met de schaatsclinic

> 22-02-2016 Het concurrentiebeding, wat je zou moeten weten bij een functiewijziging

> 09-02-2016 Bank je vriendelijk!

> 28-01-2016 Verbouwing

> 07-01-2016 Maes en Hoek en Blok officieel samen verder

> 10-12-2015 Meldplicht datalekken

> 01-12-2015 Eindejaarstips 2015 en andere actuele wijzigingen en ontwikkelingen

> 01-12-2015 Prijs voor subsidie aanvraag

> 30-11-2015 Op bezoek bij Sinterklaas

> 09-11-2015 Samengaan Hoek en Blok en Maes Accountants en Adviseurs

> 29-10-2015 Bestaande VAR blijft langer geldig; aanvraag VAR 2016 weer mogelijk

> 26-10-2015 Overhandiging cheque

> 26-10-2015 Aansprakelijkheid beperken of voorkomen alleen via G-rekening

> 26-10-2015 Drempel opgaaf intracommunautaire leveringen verlaagd

> 12-10-2015 Meer betrokken personeel?

> 11-10-2015 Terugblik Back to the Future op 1 oktober

> 15-09-2015 Hoe lees ik mijn balans?

> 15-09-2015 VARwel…

> 23-06-2015 Subsidieregeling praktijkleren: 2 juni aanvraagtermijn gestart

> 26-05-2015 Controle kleine bouwlocaties door Inspectie SZW

> 21-05-2015 Winnaar ‘spijkertje slaan’ Fenexpo 2015

> 19-05-2015 Wat is mijn onderneming waard?

> 14-04-2015 Kom spijkertje slaan

> 13-04-2015 Zaterdag 18 april Arno Wallaard Memorial 2015

> 12-03-2015 Gemakkelijker of goedkoper?

> 10-03-2015 Succesvol eerste ondernemerscollege van 2015

> 26-02-2015 Anders financieren

> 10-02-2015 Foto’s schaatsclinic 9 februari 2015

> 18-01-2015 Uitnodiging opening Susan’s Catering

> 06-01-2015 Inschrijven ondernemerscolleges 2015

> 17-12-2014 Eindejaarstips 2014 en andere actuele wijzigingen en ontwikkelingen

> 17-12-2014 Hoek en Blok brengt gestapeld financieren in de praktijk!

> 09-12-2014 Hoek en Blok in Het Ondernemersbelang Drechtsteden editie 5-2014

> 10-11-2014 Training Werkkostenregeling

> 07-11-2014 Hi-tech zoekt hi-touch

> 21-10-2014 Hoek en Blok laat u zweten

> 20-10-2014 Verrassend handig: de Werknemerloket app

> -- Ondernemerscollege Strategie en Planvorming

> -- Update Bikkels – Bart de Graaff Foundation

> 27-10-2014 Hoek en Blok relatieavond 3 november

> 22-09-2014 Hoek en Blok bij Morison International in Beijing

> 16-09-2014 Hoek en Blok in Het Ondernemersbelang Drechtsteden

> 24-07-2014 Inschrijven voor Hoek en Blok ondernemerscolleges

> 21-07-2014 Wet Werk en Zekerheid

> 14-07-2014 Subsidieregeling Praktijkleren, zorg dat u op tijd bent!

> 08-07-2014 Hoek en Blok in Het Ondernemersbelang Drechtsteden

> 23-10-2020 Gezocht: Bikkels met lef en doorzettingsvermogen!

> 23-10-2020 Ontdek hoe fiscaal aantrekkelijk elektrisch rijden is.

> 04-03-2014 Inschrijven voor Hoek en Blok ondernemerscolleges

> 05-06-2014 Hoek en Blok in Het Ondernemersbelang Drechtsteden

> 04-02-2014 Hoek en Blok in Het Ondernemersbelang

> -- foto’s relatieavond volleybal 15 maart 2014

> -- Foto’s schaatsclinic 10 maart 2014

> 01-07-2014 Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel schone en zuinige personenauto’s vanaf 2014

> 01-10-2014 Beschikking Premie Whk

> 05-01-2015 Doe mee met de Schaatsclinic

> 12-10-2013 Eindejaarstips 2013

> -- Foto’s relatieavond Barendrecht

> 23-10-2020 De vijf principes van Wim Anker

> 23-10-2020 Volvo V60 Plug-in Hybrid event