Lente Lente Lente

Direct contact

Steven Verkaart RE CIPP/E

Steven Verkaart RE CIPP/E

E-mail

Privacy regelgeving

Voldoe aan de AVG

De privacy regelgeving Algemene Verordening Gegevensverwerking is van kracht. Persoons-gegevens zijn in Europa nu beter beschermd. Privacy naleving behoort inmiddels tevens tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoek en Blok helpt u om op een pragmatische wijze te voldoen aan de AVG, privacy eisen optimaal geïntegreerd in uw bestaande processen. Zo kunt u uw klanten gerust stellen, hun gegevens zijn bij u veilig.

Privacy quickscan

Steeds meer organisaties verwerken persoonsgegevens, wij merken echter dat naleving wordt gezien als een complexe aangelegenheid. Zaken als grondslag, transparantie en doelbinding komen immers niet dagelijks aan bod.

Met de privacy quickscan brengen wij u snel op de hoogte van de eisen uit de AVG. Wij maken een foto van uw organisatie en helpen u op een pragmatische wijze te voldoen aan de AVG regels.

Privacy Assurance

Steeds vaker geldt aantoonbare privacy naleving als voorwaarde voor de selectie van een (IT) leverancier. Hoe maakt u als leverancier aantoonbaar dat uw organisatie de persoonsgegevens van klanten goed beschermt?

De gekwalificeerde IT auditors van Hoek en Blok zijn geaccrediteerd voor het afgeven van assurance rapportages, waarin over privacy naleving door een onafhankelijke partij wordt gerapporteerd.

Privacy bewustwording

Statistieken tonen aan dat datalekken in veel gevallen voort komen uit menselijke fouten. Het adequaat trainen van gebruikers in de omgang met persoonsgegevens is derhalve essentieel.

Hoek en Blok heeft privacy bewustwordingstrainingen ontwikkeld gericht op het herkennen van misbruik en het veilig omgaan met persoons-gegevens. Zo verkleint u de kans op menselijke fouten.

Privacy Pro procesmodel

Privacy verantwoordelijkheden en beleidsuitgangspunten heeft u gedefinieerd. Hoe u de uitvoering van privacy taken vervolgens eenvoudig en pragmatisch inricht in bestaande processen wordt in de regelgeving niet beschreven.

Hoek en Blok heeft de eisen uit de AVG vertaald naar concrete activiteiten en ondergebracht in een MKB procesmodel. Zo voldoet u pragmatisch en aantoonbaar aan de AVG.