Duurzaamheid speelt een significante rol in de maatschappij van vandaag de dag. Consumenten en bedrijven richten zich steeds meer op duurzaamheid, gedreven door zowel intrinsieke motivatie als wet- en regelgeving. Bij Hoek en Blok vinden we duurzaamheid ook van groot belang. Als accountantsorganisatie en leverancier van diverse diensten geloven we dat we invloed kunnen uitoefenen op dit gebied en een kompas kunnen bieden aan onze klanten om concreet met duurzaamheid aan de slag te gaan.

We ondersteunen bedrijven bij het opstellen en controleren van duurzaamheidsrapportages. Ons doel is niet alleen om klanten te adviseren om actief met duurzaamheid aan de slag te gaan, maar ook om duurzaamheid een onderdeel te maken van Hoek en Blok. We geloven in “Practice what you preach!”

We nemen je graag mee in onze toewijding aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s), zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties. We delen wat we al hebben bereikt en ook wat we in de toekomst willen verbeteren.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

In een wereld die voortdurend in beweging is en waarin onze sector ingrijpende veranderingen ondergaat, streeft Hoek en Blok ernaar een dynamische werkomgeving te bieden aan al zijn medewerkers. We hebben al verschillende initiatieven geïmplementeerd en zijn bezig met verdere ontwikkelingen. We werken aan een functiehuis en functieprofielen om gelijkheid en transparantie binnen onze organisatie te bevorderen. Het faciliteren van trainingen en opleidingen staat centraal in ons streven naar duurzame groei. We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, waardoor ze hun vaardigheden kunnen verbeteren en bijdragen aan een productievere werkomgeving. Ons succes als werkgever meten we aan de hand van medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO).

We doen ons best om constant te verbeteren. In de komende jaren zetten we in om te investeren in innoveren en digitaliseren waardoor er meer ruimte is voor onze mensen. Onze focus ligt op stabiele en positieve resultaten, waarbij winst niet een doel op zich is, maar een middel voor continuïteit en investeringen in de toekomst van onze organisatie.

Onze dienstverlening binnen Hoek en Blok is ook nauw verbonden met doel 8. Door grondige controles van jaarrekeningen dragen we bij aan betrouwbare financiële informatie en, steeds vaker, niet-financiële (duurzame) informatie. Dit helpt investeerders en aandeelhouders om weloverwogen beslissingen te nemen. Daarnaast stellen we onze klanten in staat om meer economische waarde te creëren voor hun stakeholders door middel van onze verschillende diensten. Op deze manier dragen we op lokaal niveau bij aan duurzame groei.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bij Hoek en Blok hebben we al een aantal acties gerealiseerd op het gebied van verantwoorde consumptie en productie. Zo stimuleren we het duurzaam vervoer van onze werknemers in een mobiliteitsplan waarin gratis met het OV gereisd kan worden, is er een extra leasebudget voor elektrische auto’s en zijn er overige duurzame mogelijkheden in het mobiliteitsplan zoals een fiets. Ook hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak van het kantoor. We scheiden momenteel ons papierafval en batterijen steeds meer en willen ons inspannen om afval te verminderen en meer recycleprogramma’s te implementeren.

Onze toewijding aan verantwoorde consumptie en productie gaat verder dan praktische, interne acties en strekt zich uit tot onze dienstverlening op het gebied van duurzaamheidsrapportage. Dit sluit naadloos aan bij doel 12.6: ‘Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.’ Voor een aantal klanten zal duurzaamheidsrapportage verplicht worden, en wij staan ook klaar voor onze klanten die vanuit intrinsieke motivatie aan de slag gaan met duurzaamheidsrapportage.

Lokale inzet en sponsoring

Bij Hoek en Blok zijn we ons bewust van de rol die wij in de regio kunnen spelen. We streven ernaar een positieve impact te hebben door (sport)verenigingen te sponsoren en donaties aan goede doelen te doen. Ook zijn we maatschappelijk betrokken bijvoorbeeld door vrijwillige bestuursfuncties te faciliteren met tijd van onze medewerkers.

Wij zijn trotse sponsor van onder andere: