Met de komst van de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) wordt voor grote ondernemingen duurzaam rapporteren net zo belangrijk als financieel rapporteren. Het jaarlijks maken van een CSRD-verslag geeft je stakeholders inzicht in de impact op klimaat, milieu, mens en maatschappij. De impact van je eigen onderneming én die van je partners in de keten. En het geeft je onderneming houvast en focus bij verduurzamingsactiviteiten.

Waarom CSRD 

Als samenleving staan we voor een grote verduurzamingsopgave om onze wereld leefbaar te houden. Van bedrijven wordt verwacht dat zij daarin een verantwoordelijkheid nemen. De CSRD heeft als doel de ontwikkeling richting een duurzamere economie te versnellen.  

Een goed duurzaamheidsverslag volgt uit de strategie van een bedrijf en geeft een transparant beeld van waar een onderneming waarde toevoegt of juist onttrekt, kansen herkent of juist risico’s loopt. De resultaten van bedrijfsbeleid landen in de rapportage en de rapportage maakt vervolgens verbeterkansen inzichtelijk. Zo ontstaat een ontwikkelcyclus richting een volhoudbaar bedrijfsmodel.   

Transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid van rapportages is belangrijk, daarom is verplichte beoordeling door de accountant een onderdeel van de richtlijn. 

CSRD geldt voor grote bedrijven. En voor … 

De CSRD geldt voor grote bedrijven.  

 

Maar let op het ‘keten-effect’: al vanaf januari 2024 kunnen mkb-bedrijven informatieverzoeken over hun duurzaamheidsprestaties krijgen van grotere bedrijven die moeten rapporteren over de impact van hun keten.   

 Geldt CSRD niet voor jouw bedrijf? Er zijn 2 redenen om je toch voor te bereiden: 

  • Grote bedrijven zullen aan kleinere partners in hun keten informatie opvragen rondom hun impact op mens, klimaat en milieu om in hun CSRD-verslag te verwerken. 
  • Aan mkb-bedrijven zal sowieso steeds vaker informatie over duurzaamheidsprestaties worden gevraagd, bijvoorbeeld bij een financieringsaanvraag of in een offertetraject.  

Begin op tijd met voorbereiden! 

Duurzaamheidsverslaglegging is relatief nieuw. De richtlijn is jong en moet nog vertaald naar de praktijk. Dat betekent dat er bij de opstart vaak hobbels te nemen zijn; dat kost tijd.  

 Voor veel van onze klanten geldt de volgende CSRD-tijdslijn: 

 

Onze aanpak: in 6 stappen aan de slag 

Ook aan de slag met een verslag? Een duurzame strategie en verslag vragen om een doordachte aanpak. Dat kost tijd, maar levert uiteindelijk ook veel op. Vooral als je de rapportage als een kans ziet om een bijdrage te leveren aan een meer volhoudbare economie, om je positie op de arbeidsmarkt te versterken, om klanten en leveranciers te binden en om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.  

 Als Hoek en Blok volgen we de regelgeving en ontwikkelingen op de voet en helpen we je graag op weg. We knippen het CSRD-traject op in 6 overzichtelijke stappen, die aansluiten bij de CSRD-richtlijn en de gebruikte standaarden (de European Sustainability Reporting Standards, ofwel ESRS). Zo kunnen we met elkaar het werk plannen en de voorgang bewaken. We delen wat we weten, zodat je onderneming de rapportage uiteindelijk zelfstandig kan.  

  1. Startpunt en projectplan: Om een vliegende start te kunnen maken is het belangrijk een overzicht te krijgen van de huidige situatie.
  2. Dubbele materialiteitsanalyse: Het bepalen van de onderwerpen die voor je organisatie het meest belangrijk zijn om energie in te steken: dat is het doel van deze analyse.
  3. Strategie, beleid & actieplan: De belangrijkste onderwerpen zijn bepaald. Welk beleid, acties, doelstellingen en meetpunten horen daarbij?  
  4. Implementatie: Hoe kunnen ESG-acties en verantwoordelijkheden worden belegd binnen je onderneming? In welke systemen en met welke data?  
  5. Data verzamelen, monitoren en evalueren: Zorg ervoor dat de benodigde gegevens worden verzameld, bewaak de voortgang en evalueer of de informatie voldoet aan de vereisten.
  6. Rapport maken, evalueren, leren en de cyclus herhalen: Breng alle verzamelde data en informatie samen in een rapport en neem de tijd om te evalueren en te leren voor het volgende rapport. 

 Wil je aan de slag? Neem contact op met een van onze specialisten. 

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Lenny van Oeveren
Mail mij
Rachelle Weeda
Mail mij
Contact
Meer informatie?

Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.