Lente Lente Lente
post_type: blogpost


Mogelijkheden opbouw oudedagsvoorziening voor ondernemers


Gepubliceerd op: 16 oktober 2017


Als directeur-grootaandeelhouder is het zaak om over alternatieven voor de oudedagsvoorziening na te denken nu het ‘pensioen in eigen beheer’ gesneuveld is. We zetten de opties op een rijtje.

Pensioenverzekering
Er is op dit moment een aantal verzekeraars dat een pensioenverzekering voor DGA’s aanbiedt. In een zogenoemde pakketverzekering kunnen doorgaans de volgende risicodekkingen meeverzekerd worden: partnerpensioen, Anw-hiaat-pensioen (nabestaandenoverbruggingspensioen), wezenpensioen, kapitaal- verzekering bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Bij een complete pensioenregeling is de premie beperkt tot een fiscaal maximum dat leeftijdsafhankelijk is. Onder dat maximum bepaalt u zelf hoe hoog de premie is die u jaarlijks betaalt. U kunt ook kiezen voor een premie als vast percentage van de pensioengrondslag. Naarmate uw salaris stijgt, neemt de pensioengrondslag toe en dus de hoogte van de premie.

Lijfrenteverzekering of banksparen
In beide gevallen is een fiscaal aftrekbare inleg alleen mogelijk voor zover er jaarruimte is of een niet benutte aftrekmogelijkheid in voorgaande jaren (reserveringsruimte). Er zijn echter ook verschillen. Zo is er bij een lijfrenteverzekering de mogelijkheid om een levenslange uitkering te ontvangen. De maximale duur van de uitkering bij banksparen bedraagt doorgaans 20 jaar. Na de AOW-leeftijd kan het bankspaarsaldo als ‘pensioen’ uitgekeerd worden in porties van maximaal 21.312 euro (2017) per jaar. Die uitkeringen moeten minimaal vijf jaar gedaan worden.

Bij overlijden van de DGA keert de lijfrenteverzekeraar alleen een vooraf overeengekomen bedrag uit aan de nabestaanden als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Bij banksparen komt het bij overlijden nog resterende bankspaartegoed toe aan de personen die recht hebben op de erfenis.

Sparen of beleggen
Uiteraard is het ook mogelijk om te sparen of te beleggen zonder een fiscale aftrekpost. In tegenstelling tot bij een lijfrente of banksparen is de inleg dan niet fiscaal aftrekbaar (binnen de grenzen van de wet) en het saldo ook niet vrijgesteld van de inkomstenbelastingheffing in Box 3 (de zogenoemde vermogensrendementsheffing). De uitkeringen zullen echter ook niet belast gaan worden met loon-/inkomstenbelasting en u bent in de toekomst flexibeler in het variëren in hoogte van de op te nemen bedragen.

Mixen
Vaak wordt er door ondernemers niet voor één oplossing gekozen, maar naar een zo optimaal mogelijke mix van genoemde mogelijkheden gezocht. Daarin kan bijvoorbeeld ook hypotheek in eigen beheer worden meegenomen of het volledig aflossen van het huis, zodat de woonlasten na pensionering laag zijn. Wij adviseren u hier graag over. Advies inzake specifieke pensioenverzekeringen kan daarbij gegeven worden door een pensioenadviseur uit ons netwerk.

Pensioenverevening na scheiding?
Bij een echtscheiding hebben u en uw ex-partner ieder recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. In huwelijkse voorwaarden kunt u deze verdeling aanpassen of uitsluiten. Ook onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht zijn, vanaf 2018, huwelijkse voorwaarden nodig om op voorhand pensioenverevening bij een scheiding uit te sluiten.