Lente Lente Lente
post_type: blogpost


Ook vermogen heeft recht op privacy


Gepubliceerd op: 18 juli 2019


Concurrenten, de Quote500 en zelfs criminelen kijken nog wel eens mee met uw (familie)vermogen. Om deze ongewenste pottenkijkers buiten de deur te houden, is er een groeiende behoefte aan zogenaamde ‘privacystructuren’ waarbij de privacy van de ondernemer én familie wordt gewaarborgd.

Met enig zoekwerk in bijvoorbeeld de KvK, het Kadaster, Google en Company.Info is door alle publicatieverplichtingen nagenoeg het hele vermogen van directeur- grootaandeelhouders te achterhalen. Het anonimiseren van (familie) vermogen staat bij ondernemers steeds hoger op de agenda doordat er steeds meer landelijke en lokale media publicaties tonen over bijvoorbeeld de ‘rijkste’ inwoner van een gemeente. Een vermelding in een dergelijke publicatie kan vervelend zijn voor het sociale leven van de ondernemer en familieleden. Vervelender wordt het als ook criminelen weet krijgen van het vermogen van de familie.

Ultimate Beneficial Owner
Het opzetten van een privacystructuur, oftewel het anonimiseren van vermogen, wordt nog belangrijker door de invoering van het UBO-register in 2020. Elke UBO, ‘ultimate beneficial owner’ ofwel uiteindelijk belanghebbende, met een belang van meer dan 25 procent wordt daarin geregistreerd. Dit kan een belang zijn in een bv, maar bijvoorbeeld ook een belang in een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of fonds voor gemene rekening. Het anoniem maken van een uiteinde- lijk belanghebbende is dan eigenlijk niet meer mogelijk. Het anoniem maken van (de hoogte van) het vermogen kan echter nog steeds. De waarde van het belang wordt namelijk niet geregistreerd in het UBO-register.

Fantasienaam
Tot de voorbeelden van hoe je tot meer vermogensprivacy kunt komen, behoort het geven van een fantasienaam aan de holding- vennootschap zodat deze niet langer verwijst naar de familie. Het adres van de holding kan worden aangepast en er kan een aandeel (eventueel zonder winstrecht) worden geplaatst bij een familielid. Dit omdat alleen enig aandeelhouders vermeld worden in het handelsregister.

Ingrijpender maatregel
Een ingrijpender maatregel is het oprichten van een nieuwe holding-vennootschap door een derde, waarna de aandelen worden overgedragen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en één aandeel aan een ander, bijvoorbeeld zijn of haar partner. De DGA wordt dan niet langer als oprichter en aandeelhouder vermeld in de oprichtingsakte en in het handelsregister. De oorspronkelijke vennootschap gaat via een fusie op in de nieuwe holdingvennootschap.

Gemene rekening
Via een privacystructuur kunnen DGA’s hun vermogen minder zichtbaar maken voor de buitenwereld. De structuur is zeker niet gericht op het ontwijken of ontduiken van belasting. Het gebruik van een commanditaire vennootschap als holdingvennootschap van het bedrijf of het gebruik van een fonds voor gemene rekening om beleggingsvermogen in onder te brengen, is nog effectiever. Het grote voordeel van een cv of een fonds is namelijk dat deze geen cijfers hoeven te publiceren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als een groot deel van het vermogen wordt ondergebracht in een cv of een fonds, dan is dit gedeelte van het vermogen dus niet meer zichtbaar voor derden. Ook de staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat het op deze wijze streven naar privacy van vermogen niet ongeoorloofd is.