Lente Lente Lente
post_type: blogpost


Onterf de fiscus … ga schenken!


Gepubliceerd op: 26 maart 2018


De schenkingsvrijstelling van een ton die sinds 1 januari 2017 weer in het leven is geroepen, biedt veel kansen om belastingvrij vermogen over te dragen. Er gelden wel een paar voorwaarden. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Zo kan het schenken onder schuldigerkenning ook interessant zijn.

Niet alleen de erfbelasting na een overlijden, maar ook de sinds 2017 progressieve inkomstenbelastingheffing in box 3 over uw privévermogen kan een reden zijn om tijdens leven al over te gaan tot schenking van aanzienlijke bedragen. Ook de dreiging van een hoge eigen zorgbijdrage kan hiervoor een aanleiding zijn.

Kinderen
Om gebruik te kunnen maken van de schenkingsvrijstelling van 100.800 euro is vereist dat de ontvanger het geld, afgezien van de eerste 25.731 euro (zie tabel 1), gebruikt voor het eigen huis, een verbouwing daarvan of het aflossen van de hypotheek. Ook moet de ontvanger 18, maar nog geen 40 jaar zijn. Op de leeftijdseis bestaat een belangrijke uitzondering: als de ontvanger ouder dan 40 jaar is, maar zijn partner nog niet, kan toch van de vrijstelling gebruik gemaakt worden. Als de eigen kinderen te oud zijn, kan worden uitgeweken naar de meerderjarige kleinkinderen. De ontvanger hoeft overigens geen kind te zijn.

 

Sterfbed
Zelfs op het sterfbed kan nog van deze vrijstelling gebruik worden gemaakt. De hoofdregel is dat schenkingen die worden gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden bij de met erfbelasting te belasten nalatenschap worden geteld, maar dat geldt niet voor schenkingen die met een beroep op deze vrijstelling worden gedaan.

De ‘jubelton’
De schenking voor het eigen huis mag worden uitgesmeerd over drie jaar. De gever kan in het eerste jaar bijvoorbeeld 30.000 euro geven en het jaar daarop 70.000 euro. De ontvanger moet dan wel gedurende de hele periode jonger dan 40 jaar zijn. Bij de aangifte schenkbelasting moet een beroep worden gedaan op de vrijstelling. De jubelschenking hoeft niet notarieel vastgelegd te worden.

Papieren schenking
Wie minder geld kan missen, kan het laten bij de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van 5.363 euro voor kinderen en 2.147 euro voor anderen, zoals kleinkinderen of vrienden. Ook populair is de ‘papieren schenking’, waarbij (vaak) ouders geld aan hun kinderen schenken en meteen teruglenen. Het voordeel daarvan is dat het geld uit hun vermogen verdwenen is, maar nog wel op hun bankrekening staat. Voor de ouders is het een schuld die hun vermogen vermindert, maar voor de kinderen is het een vordering die belastbaar is met inkomstenbelasting in box 3. Vereist is wel dat de ouders jaarlijks 6 procent rente betalen over het bedrag dat ze van hun kind hebben geleend, anders heft de fiscus na het overlijden van de ouders alsnog erfbelasting over het ‘geschonken’ geld. De betaalde rente vermindert uiteraard ook weer het vermogen van de ouders, zodat hiermee ook weer de toekomstige nalatenschap verlaagd wordt. Een schenking op papier (ook wel schenking onder schuldigerkenning genoemd) moet wel notarieel worden vastgelegd.

Geef met gulle en warme hand
Schenkingen met behulp van de hiervoor beschreven vrijstellingen voorkomen een latere heffing van erfbelasting die voor kinderen maximaal 20 procent is, maar bijvoorbeeld voor neven en nichten kan oplopen tot 40 procent.

Overgangsregeling
Voor degenen die al vóór 2017 een beroep op een verhoogde vrijstelling in verband met de eigen woning hebben gedaan, moet nagegaan worden of, dan wel voor welk bedrag, er nog een beroep op de vrijstelling gedaan kan worden. Dit is vastgelegd in een complexe overgangsregeling.