Lente Lente Lente
post_type: blogpost


Nog even snel dividend uitkeren?


Gepubliceerd op: 16 december 2019


Het inkomstenbelastingtarief voor dividend uit uw eigen BV gaat per 1 januari 2020 omhoog van 25 naar 26,25 procent. Is het dan verstandig om dit jaar nog dividend uit te keren tegen het huidige tarief?

Het zogenoemde aanmerkelijkbelangtarief stijgt in 2021 door naar 26,9 procent. Uiteraard is er dus een tariefvoordeel te behalen, maar u mist de komende jaren het rendement over het belastingbedrag dat aan de fiscus moet worden afgedragen. Hier moet rekening mee worden gehouden.

Het dividend kunt u gebruiken om in privé te gaan beleggen (tegen het forfaitair rendement in box 3). Het bedrag kan ook benut worden om een lening voor de eigen woning bij de BV weg te werken of om een andere schuld bij de BV (een box 3­schuld) te verlagen.

Beleggen
Als u in de BV liquide middelen heeft die nauwelijks rendement opleveren, kunt u deze maand dividend uitkeren om nog het lagere tarief te benutten. U wordt dan echter niet vrolijk van de hoge forfaitaire inkomstenbelastingheffing in box 3 als de tegoeden op een privérekening staan. Door het dividend weer als agio terug te storten in de BV, kunt u dit voorkomen. Buiten de situatie van zeer laag renderende liquide middelen of beleggingen in de BV zal er niet snel gekozen worden voor een dividenduitkering, alleen maar om van het tariefvoordeel gebruik te maken. Er is namelijk wel 25 procent inkomstenbelasting verschuldigd waarover de komende jaren een hoger rendement kan worden behaald dan dat nu aan tariefvoordeel te behalen is.

Hypotheek eigen woning aflossen
Bovenstaande is ook de reden waarom veel DGA’s de lening bij hun BV voor de eigen woning vooralsnog in stand laten. Deze lening is vaak een goede belegging voor de BV en levert doorgaans tot 2023 nog belastingvoordeel op, omdat de rente tegen een hoger (inkomstenbelasting) tarief aftrekbaar is dan dat de door de BV ontvangen rente wordt belast. Ook als we er rekening mee houden dat deze rente op enig moment weer als dividend wordt uitgekeerd.

Box 3-schulden wegwerken
In box 3 betaalt u inkomstenbelasting over het saldo aan privébezittingen (niet zijnde de eigen woning of een belang van minimaal 5 procent in uw BV) en schulden (behalve die verband houden met de eigen woning of het aandelenbelang in uw BV). Een schuld verlaagt dus de belastingheffing in box 3. In die situaties zal het vaak niet voordelig zijn om de schuld bij de BV dit jaar al door middel van dividend tegen het huidige ‘AB­tarief’ te verlagen. Dit is wel een optie als er in box 3 alleen maar schuld is, mits uiteraard de cash aanwezig is voor het betalen van de belasting.

Excessief lenen
Het is de bedoeling om vanaf 2022 (eerste peildatum is 31 december 2022) de schulden van de DGA aan zijn of haar BV in te perken tot 500.000 euro. Het deel boven dit bedrag zal als fictief dividend tegen het AB­tarief worden belast. Eigen woning­leningen worden hiervan, onder voorwaarden, uitgezonderd. Ook de box 3­heffing zelf wordt zeer waarschijnlijk vanaf 2022 aangepast. Aftrek van schulden in box 3 kan dan nog maar voor zo’n 60 procent. DGA­families die momenteel beleggen en excessief lenen bij de BV, moeten die leningen voor eind 2022 heralloceren, zodat er per familielid (DGA en partner tellen hier samen) niet-excessief (niet meer dan 500.000 euro per persoon) wordt geleend.

Met die stijgende tarieven lijkt een beslissing eenvoudig, maar in de praktijk komt er dus nog heel wat bij kijken. Het is dus slim om contact met uw relatiebeheerder van Hoek en Blok op te nemen om te bespreken of een snelle dividenduitkering voordelig is.