Lente Lente Lente
post_type: blogpost


Fiscale update auto van de zaak


Gepubliceerd op: 5 juli 2018


De bijtelling voor de auto van de zaak mag onverminderd op belangstelling rekenen van wetgever en rechter. Daarom komen er ook nieuwe initiatieven op de markt, zoals het deelauto-concept, waarbij de werknemer een zakelijke prijs voor gereden privékilometers betaalt. Is dit laatste niet de bedoeling, dan is het goed om de ontwikkelingen rondom de bijtelling te blijven volgen. 

Een bijtelling bij uw belastbaar loon is te voorkomen als de auto van de zaak jaarlijks voor minder dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Met een sluitende kilometeradministratie of een verbod op privégebruik in de arbeidsovereenkomst kan de bijtelling worden voorkomen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat zo’n verbod niet werkt voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De DGA moet zichzelf dan in feite controleren en dat heeft volgens de Hoge Raad geen realiteitswaarde. Dit zou alleen anders zijn als het gebruik van de auto door een onafhankelijke derde wordt gecontroleerd. De DGA zal dus een sluitende kilometeradministratie moeten bijhouden om de bijtelling te voorkomen.

Meer elektrisch bijtellen
Zoals bekend, gelden er voor de bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe auto van de zaak vanaf 2017 nog maar twee percentages. De bijtelling bedraagt standaard 22 procent van de cataloguswaarde. Voor volledig elektrische auto’s bedraagt de bijtelling 4 procent. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het percentage van de bijtelling voor elektrische auto`s vanaf 2019 verhoogd tot 22 procent, voor zover de cataloguswaarde meer dan 50.000 euro bedraagt. Vanaf 2021 wordt de lagere bijtelling voor elektrische auto`s helemaal afgeschaft. Als u dit jaar nog een volledig elektrische auto van de zaak koopt, dan rijdt u in principe nog tot in 2023 volledig voor de lage bijtelling van 4 procent.

Bijtelling tijdens vakantie?
Uitsluitend in de situatie dat de werknemer de auto en bijbehorende sleuteltjes daadwerkelijk inlevert bij de werkgever, kan de bijtelling tijdens de vakantie worden voorkomen. Dit moet dan wel op verzoek van de werkgever gebeuren.
Het komt in de praktijk wel eens voor dat werknemers van hun werkgever tijdelijk een auto huren, bijvoorbeeld om daarmee op vakantie te gaan of omdat hun eigen auto tijdelijk buiten gebruik is. Fiscaal komt dan de vraag aan de orde of dit tot een bijtelling leidt. In beginsel is dat niet zo, maar dan moet de collega voor het gebruik van de auto wel een marktconform huurtarief betalen. In een uitvoeringsafspraak tussen de Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen staan de huurtarieven die moeten worden gehanteerd, verdeeld over enkele klassen.

Dan toch maar een fiets van de zaak…
Er komt een nieuwe fiscale regeling voor de fiets van de zaak. De bedoeling is dat er net als voor de auto van de zaak een forfaitaire regeling voor het privégebruik gaat gelden. De regeling gaat in per 1 januari 2020. De fietsbijtelling kunt u overigens nu reeds onbelast onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, als er nog voldoende fiscale vrije ruimte is (1,2 procent van de totale fiscale loonsom).

Een vervoermiddel van de zaak is nog steeds een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Heeft u vragen over de bijtelling in verband met privégebruik, neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Hoek en Blok.