Lente Lente Lente
post_type: blogpost


DGA winnaar Belastingplan 2019


Gepubliceerd op: 29 november 2018


DGA winnaar Belastingplan 2019

Het Belastingplan 2019 ziet er goed uit voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Zo gaat de inkomstenbelastingheffing vanaf 2021 omlaag tot 37,05 procent over 68.507 euro en 49,5 procent over het meerdere. Het aanmerkelijk belangtarief gaat de komende jaren weliswaar beperkt omhoog, maar de vennootschapsbelastingtarieven waarmee winst van de BV wordt belast gaan aanzienlijk dalen.

Aanmerkelijk belang heffing voor dividend uit B.V. en verkoopwinst aandelen B.V.
In het regeerakkoord was vorig jaar al opgenomen dat het aanmerkelijk belang tarief (box 2) de komende jaren zou worden verhoogd. Het box 2 tarief zal stijgen van 25 naar 26,9 procent. Deze wijziging komt tot stand in een tweetal stappen. In 2020 wordt het box 2 tarief verhoogd met 1,25 procent punt en in 2021 nog eens met 0,65 procent punt.

2018 2019 2020 2021
aanmerkelijk belang tarief 25% 25% 26,25% 26,9%


Vennootschapsbelasting tarieven
Verder is in het belastingplan overeengekomen dat het vennootschapsbelastingtarief zal dalen.

Vennootschapsbelasting 2018 2019 2020 2021
Tarief tot € 200.000 winst 20% 19% 16,5% 15%
Tarief boven € 200.000 winst 25% 25% 22,55% 20,5%


Cumulatieve belastingdruk
De cumulatieve belastingdruk van de vennootschapsbelasting en de aanmerkelijk belang heffing na dividend uitkering aan privé wordt de komende jaren dus ook lager:

2018 2019 2020 2021
Winsten tot € 200.000 40% 39,25% 38,42% 37,87%
Winsten boven € 200.000 43,75% 43,75% 42,88% 41,88%

Oude winsten van de BV die tot op heden nog niet als dividend zijn uitgekeerd, zijn in het verleden belast geweest met een hoger vennootschapsbelastingtarief. Deze winsten zullen bij uitkering, na verhoging van het aanmerkelijk belang tarief, nog zwaarder worden belast. Hier komt echter geen overgangsmaatregel voor. U zou kunnen overwegen om in 2019 nog een dividend uit te keren tegen het huidige aanmerkelijk belangtarief (25 procent). Uiteraard moet een dividenduitkering wel verantwoord zijn. Hiervoor moet een balanstest en een uitkeringstest worden uitgevoerd.

Hypotheekrenteaftrek
Ook het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt de komende jaren verlaagd.

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning 49,5% 49,0% 46% 43% 40% 37,05%

Een van de gevolgen van al deze maatregelen is bijvoorbeeld dat het steeds minder aantrekkelijk wordt een lening voor de eigen woning bij de eigen B.V. af te sluiten. Misschien is dividend uitkeren en de lening (gedeeltelijk) aflossen wel een optie.

 Overige aftrekposten
Het belastingvoordeel voor aftrek van overige aftrekposten, zoals partneralimentatie, specifieke zorgkosten en giften gaat de komende jaren ook stapsgewijs omlaag, tot 37,05 procent vanaf 2023. Wellicht is het een overweging om herziening van de partneralimentatie alvast aan te kaarten of om tot (gedeeltelijke) afkoop van de partneralimentatie tegen het nu nog hogere tarief over te gaan.

Lenen bij de BV vanaf 2022 ingeperkt
Is de DGA dan werkelijk de spekkoper van het kabinet geworden? Niet helemaal, want één dag na Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om excessief lenen van de BV door de DGA aan banden te leggen. Inmiddels is duidelijk geworden dat bestaande en nieuwe leningen bij de BV voor de eigen woning van de DGA niet onder de maximering zullen vallen. Overige leningen en rekening courantschulden dus wel. Deze worden gemaximeerd tot 500.000 euro. Het meerdere zal vanaf 2022 worden belast als verkapt dividend.

Wilt u meer weten over de (belasting-)maatregelen in de komende jaren? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Hoek en Blok. Ook voor de IB-ondernemer gaat er namelijk veel wijzigen.